Sverige bygger vi tillsammans!

I en tid då otrygghet och oro växer är det bra att statsminister Stefan Löfven och regeringen har blåst till strid för den svenska modellen. Det är viktigt att regeringen nu står upp mot de borgerliga partiernas attacker på det som byggt Sverige starkt.

Vi ser nu att arbetslösheten sjunker, sysselsättningsgraden slår rekord och ekonomin går bättre än på mycket länge. Men trots det så växer oron. Sveriges unga tvivlar på sina chanser att försörja sig i framtiden. Segregationen skapar parallella samhällen som utmanar bilden av hur Sverige ska vara. Många upplever att politikerna saknar svar på hur tryggheten ska öka.

Högern bemöter dessa utmaningar med förslag som skulle öka otryggheten och ställa grupper mot varandra. De vill sänka lönerna genom politiskt bestämda fattiglöner. De vill försämra villkoren på jobbet. Högerns svar på otryggheten handlar om att göra arbetsmarknaden mer otrygg. Det är helt fel väg att gå.

En annan del av högerns eviga projekt handlar om att skära ned på välfärden.

Gemensamt föreslår de borgerliga partierna 64 miljarder i skattesänkningar. Det är motsatsen till vad Sverige behöver. Skolan, vården och omsorgen om våra äldre behöver mer resurser, inte mindre.

På första maj går vi socialdemokrater ut för att demonstrera för ett Sverige vi bygger tillsammans. Vi gör det för att markera mot en höger som vill vrida klockan tillbaka till 1800-talet. Och vi gör det för att öka trycket på regeringen att föra en politik som utvecklar den svenska modellen. Som möjliggör för fler att vara med och bygga Sverige starkare.

Vi demonstrerar för att det fortfarande år 2016, skiljer 3,6 miljoner kronor i inkomst över ett arbetsliv beroende på om du är man eller kvinna. Vi demonstrerar mot att är ojämlik, mot att du som har lågutbildade föräldrar kan förvänta dig sämre betyg, och att den förväntade livslängden skiljer sig med upp till tio år beroende på vilken klassbakgrund du har.

Det är genom att utveckla den svenska modellen som vi möter dessa orättvisor.

Genom ökad trygghet och bättre välfärd. Genom att ta bort allmän visstid ur LAS, se till att alla får rätt att arbeta heltid och säkerställa att giriga välfärdskapitalister slutar ta ut miljardbelopp i vinster som de sedan placerar i skatteparadis.

i vill se till att alla kan vara med och bygga landet. Tillsammans kan vi fortsätta det samhällsbygge som generationerna före oss har påbörjat. Då krävs satsningar på välfärden, på att alla kan få en bra utbildning och på ökad trygghet.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Anna Franzén, distriktsordförande SSU Jönköpings län

Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköpings kommun

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.