Ilan De Basso: Svar till Andreas Sturesson (KD)

Med anledning av kristdemokraternas kommunalråd Andreas Sturessons påstående att Socialdemokraterna försöker kuppa bort valfriheten i hemtjänsten väljer Ilan De Basso, kommunalråd för socialdemokraterna, att svara.

– Kristdemokraternas utspel efter kommunstyrelsen den 8 juni med anledning av de borgerliga partiernas tvångsprivatiseringar av hemtjänsten andas desperation, säger Ilan De Basso.

I en artikel på Jmini.se riktar kristdemokraternas kommunalråd grova anklagelser om att socialdemokraterna försöker kuppa igenom förändringar i hemtjänsten.

– Extra märkligt är det när han i sin analys blir konspiratoriskt. I en ärendeberedning är det inte ovanligt att yttranden läggs fram direkt för ledamöterna. Ibland händer det till och med att helt nya ärenden väcks, utan nämnvärd beredning. Detta hör till, säger Ilan De Basso.

För att lugna Andreas Sturesson och dämpa tonen i debatten vill han förtydliga att anledningen till att yttrandet inkom dagen innan berodde på att Socialdemokraterna veckan innan haft budgetberedning och att nationaldagen inföll en måndag.

– De förslag vi socialdemokrater lade fram till kommunstyrelsen den 8 juni kan knappast vara en överraskning. Våra förslag bygger på den position vi haft sedan 2008, då privatiseringarna drevs igenom av högerpartierna i kommunen. Vi presenterade då tio punkter som villkor för privata företag i hemtjänsten. Syftet var att skapa lika villkor för de olika utförarna och säkerställa valfriheten i hela kommunen, säger Ilan De Basso.

– Frågan har också debatterats i media de senaste veckorna och vi Socialdemokrater har då upprepat våra ståndpunkter och förslag. I detta läge har Sturesson valt att helt ställa sig utanför debatten, och i stället försöka driva igenom tvångsprivatiseringar i det tysta genom att låta äldrenämnden häva ett beslut fattat av kommunfullmäktige. Voteringen på kommunstyrelsen visar att utfallet i ärendet är ovisst.

Frågan avgörs i kommunfullmäktige den 22 juni.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.