Peter Persson (S): Dags att tala om de kostsamma flyktingarna

Dags att tala om de kostsamma flyktingarna

När vi talar om flyktingar talar vi sällan om de som är verkligt kostsamma för samhället – det vill säga skatteflyktingarna. I den kategorin hittar vi bland annat företag som smiter från skattemiljarder genom vinstmanipulation och VD:ar och tidigare statssekreterare som öppnar brevlådeföretag i Panama.

I Sverige beräknas skattefusket årligen kosta 133 miljarder kronor. Smaka på det. 133 miljarder kronor. Det är pengar som rätt använt skulle kunna skapa oerhörd utveckling i landet men som nu undanhålls.

Sedan det internationella avslöjandet, där bland annat svenska Uppdrag granskning deltog, om Panama-dokumenten har ämnet diskuterats, debatterats och arbetats intensivt med. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ett tiopunktsprogram för att komma åt skatteflykt och pengatvätt. Det gör vi för att vi vet att ett fungerande skattesystem som omfördelar resurserna är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Samtidigt är vi också medvetna om att skattefusk skadar tilltron till skattesystemet som bygger på att medborgarna i Sverige upplever att företag och myndigheter gör rätt för sig.

Men i det här arbetet blir också skillnaderna mellan socialdemokratin och högerpartierna oerhört tydlig. När riksdagens skatteutskott skulle ge finansminister Magdalena Andersson klartecken för de nya EU-lagarna valde de borgerliga partierna att inte delta i beslutet. När frågan har debatterats har också dessa partier haft en förlåtande attityd till skattefuskarna, och det blir uppenbart att högern hellre jagar sjuka och arbetslösa i stället för skattefuskare.

Och om det tidigare funnits de som fortfarande tvivlar på vart Sverigedemokraterna hör hemma i den politiska höger-vänster- skalan kan det nu inte finnas något tvivel kvar. Partiet vill att Sverige ska vara det land som stoppar arbetet mot skatteflykt i EU. Med det bevisade partiet att de är skattesmitarnas bästa vän och att det är skillnad på flyktingar och flyktingar. Människor som flyr undan krig och förtryck är inte välkomna. Men de som är verkligt kostsamma, och årligen undanhåller 133 miljarder från statskassan, välkomnas med varm hand.

I Sverige gör man rätt för sig. Ärliga medborgare och företag som betalar sin skatt i Sverige och bidrar till den gemensamma välfärden ska vara glada över att det inte är Moderaterna och

Sverigedemokraternas undfallenhet mot skatteflykt som styr.

Peter Persson (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.