Replik på Peter Perssons artikel om skatteflykt

Jag beundrar och respekterar Peter Persson långa engagemang för jämlikhet och för att inte de rika skattesmitarna ska komma undan eller storbolagen tillåtas plundra vårt land på skatteintäkter. Peter Persson står upp för arbetarrörelsens ideal och en politik som leder framåt.

Därför blev jag glad av att läsa Perssons debattartikel i Jönköpings Nyheter den 13 juni om skatteflyktingarna och visst har han rätt i att det är moderaterna och Sverigedemokraterna som är skatteflyktingarnas bästa vän. Det sorglig är dock att dagens S/Mp-regeringen gör alldeles för lite trots löften om motsatsen. Ibland känns det som att regeringens ministrar

snarare tävlar med moderata förre finansminister Anders Borg i hans specialgren: att skälla på företags aggressiva skatteplanering men sedan i praktiken inte göra tillräkligt. Risken är stor att vi 2018 står kvar med samma omfattande problem.

Regeringens tiopunktsprogram saknar flera av de riktigt skarpa åtgärderna för att komma till rätta med skatteflykten och aggressiv skatteplanering. Inte minst eftersom Sverige är djupt insyltat i skattesmitarindustrin genom att flera av våra banker avslöjats som mellanhänder och förmedlare av exempelvis brevlådeföretag och våra storföretags aggressiva skatteplanering.

När en sammanslutning på 21 organisationer däribland Rädda Barnen och Svenska Kyrkan nyligen bedömde svensk politik på fyra centrala områden vad gäller skatteflykt får regeringen inte godkänt på ett enda område.

Vänsterpartiet har länge påtalat att regeringens retorik inte stämmer överens med dess handlingar. Här är några av våra förslag:

1. Omöjliggör tjänster vars syfte är skatteflykt. Banker, revaisionsbyråer och skattejurister tjänar grova pengar på att tillhandahålla tjänster som gör dem till en nyckel i skatteflyktsindustrin. Vi vill införa en anmälningsplikt för misstänkt skatteflykt och se över möjligheterna att göra brevlådeföretag illegala. Bankerna bör också tvingas att offentliggöra listor på vilka skatteparadis man verkar i samt vilka företag man samarbetar med.

2. Återupprättat förtroende för skatteverket genom att byta ut skatteverkets ledning eftersom den vänskapskorruption som avslöjats i Uppdrag Granskning undergräver förtroendet. Ändra regelverket för självrättelser så att den retroaktiva tiden för beskattning höjs från sex till femton år och skattetillägg alltid tas ut.

3. EUs förslag om land-för- land rapportering för storföretag missar målet. Regeringen borde driva på för ökad transparens och tydligare regelverk. Gör land-för- land rapporteringen offentlig, låt det omfatta fler företag genom en lägre tröskel för företagens omsättning samt en skyldighet att rapportera om samtliga länder de verkar i såväl inom som utom EU.

Är Peter Persson beredda att driva fram dessa förändringar av regeringens politik tillsammans med mig så kan vi tillsammans angripa problemen han beskriver. Regeringens politik vad gäller internationell skatteflykt är idag nämligen obetydligt bättre än under Anders Borgs finansministertid.

Daniel Sestrajcic (V), riksdagsledamot i skatteutskottet

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.