Peter Persson vill underlätta brottsbekämpning

Ge Tullverket utökad befogenhet att bekämpa brott. Det anser den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköpings län som med anledning av detta har ställt en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman.

– En skarpare gränskontroll skulle kunna mota ännu fler vapen- och drogförsändelser, säger Peter Persson.

Riksdagsledamoten Peter Persson anser att Tullverkets roll som gränsskydd och brottsbekämpning bör stärkas.

– Det gäller att utnyttja hela klaviaturen, inte minst eftersom brottsligheten gör något motsvarande i sin verksamhet. Bland annat så knyts smuggling, bidragsbrott och olovlig försäljning ofta ihop med frågan om alkoholbussar, säger Peter Persson som vill att inrikesministern undersöker möjligheten att ge Tullverket utökad befogenhet och förstärkt personalstyrka för att kunna förebygga brott.

Han ställer därför en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman om han kommer diskutera med finansministern, som ansvarar för Tullverket, om hur deras roll som brottsbekämpande myndighet kan stärkas.

För att stärka Tullverkets roll anser Peter Persson att de ska kunna begära ut telefonuppgifter utan avgifter, och han ställer därför en fråga till infrastrukturminister Anna Johansson om hon kommer vidta några åtgärder för att telefonuppgifter ska kunna erhållas gratis.

– Detta innebär i dag stora kostnader för myndigheten och också en risk för att myndigheten måste göra en bedömning om man har råd eller inte att begära ut uppgifter.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.