Franzén och Johansson: Tillbaka till framtiden

Borde fler åka kollektivt? Ökar tillgång till tåg och buss vår frihet att kunna röra oss i hela länet? Motverkar höga priser viljan och möjligheten att åka kollektivt?

Svarar du ”ja” på ovanstående frågor? Det gör vi med! För oss unga socialdemokrater är bra kollektivtrafik en nyckel när vi ska bygga framtidens region.

Några som däremot levererar ett rungande ”nej” på de inledande frågorna verkar vara den styrande borgerliga minoriteten i Region Jönköpings län. På regionfullmäktiges sammanträde på tisdag kommer frågan om priset i kollektivtrafiken att behandlas, och där föreslår högern en höjning.

Det är ett rejält steg i fel riktning. När vi behöver bli fler som åker kollektivt lägger högern fram förslag som snarare kommer att bidra till att färre väljer eller ens har möjlighet att åka tåg och buss. Kollektivtrafiken är knappast för billig i dag.

Jönköpings län behöver en annan politik. En politik som bygger vidare på den succé som ungdomskortet visat sig vara. Därför vill SSU att detta utvecklas för att också gälla studenter och unga upp till 25 år.

I grunden är detta en fråga om frihet. Och då menar vi inte någon borgerlig frihet så som möjligheten att få bidrag för poolrengörning eller privata bartenders. Vi talar i stället om en verklig frihetsreform som gör skillnad för ungdomar på väg ut på arbetsmarknaden, studenter och unga familjer. Friheten att röra sig fritt i hela länet utan att först behöva fundera på om en har råd med något så grundläggande som ett busskort.

Socialdemokratin tänker ta sig an klimatutmaningarna vi står inför, och vi kommer alltid försvara vanligt folks intressen. Ska vi kunna möta dessa utmaningar behöver vi fler modiga politiker som

vågar ta sikte på framtiden. Att rösta mot en dyrare kollektivtrafik skulle vara ett första steg i rätt riktning.

Anna Franzén, Ordförande för SSU Jönköpings län

Simon Johansson (S), ersättare i regionfullmäktige och SSU:are

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.