Regeringen tar ansvar för att sätta fart på bostadsbyggandet

Bostadsbristen i Sverige är ett faktum. Det har byggts för lite de senaste 20 åren. Framförallt för lite hyresrätter. Enligt Boverkets senaste prognos behöver vi bygga 710 000 till 2025. Trots att det byggs tre gånger så många bostäder nu som 2009, så räcker inte det.

Med anledning av detta tog regeringen initiativ till breda politiska samtal med M, C, L, KD, och V för att ta fram långsiktiga lösningar för Sveriges bostadsmarknad. Dessvärre valde de borgerliga partierna att bryta samtalen. Den egentliga orsaken lär partierna tvista om länge, men klart stod att regeringen vill bygga bostäder också för de som inte har en fet plånbok medan högern vill ha friare hyressättning. Det blev då tydligt att regeringen tar ansvar och vill lösa bostadsbristen medan borgarna vill gå till val på frågan om bostadskrisen.

Blocköverskridande lösningar eller ej – bostadsutmaningen står likväl kvar, och därför presenterade den rödgröna regeringen nyligen ett bostadspolitiskt paket med 22 förslag för ökat

bostadsbyggande. Det handlar bland annat om att få fram mer byggbar mark, där både stat och kommun ska ta ett större ansvar. Regeringen ska också se över statliga bolags möjligheter att bidra till bostadsbyggandet.

Regeringen vill korta tiden från idé till färdigt hem. Därför föreslås det en förenklad kontroll av serietillverkade hus, en utvecklad översiktsplanering, begränsningar i detaljplanekravet och ökad delegation till kommunstyrelser och byggnadsnämnder. Länsstyrelsen kommer också få en tydligare roll i att prioritera byggandet av permanenta bostäder. Regeringen vill också se över möjligheten att bygga nya hållbara städer. Det kan till exempel handla om att vid ny eller längs befintlig järnvägssträckning bygga upp en ny stad vid en station. Det blir då möjligt att från grunden planera hållbara städer med fungerande kollektivtrafik.

Samtidigt handlar det inte enbart om att bygga nytt. Det handlar också om att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett bättre sätt. Därför vill regeringen se över möjligheterna för ökad privat bostadsuthyrning. Regeringen förändrar uppskovsreglerna vid försäljning av en bostad och gör om systemet för uthyrning så att det blir mer rättssäkert för både parter. Det gör att utbudet av bostäder inom det befintliga beståndet ökar.

Bostadsutmaningen är en stor samhällsutmaning – både på kort och långsikt. Samtidigt är det ingen naturlag att det ska råda bostadsbrist. Med en regering som aktivt tar tag i bostadsfrågorna ska vi se till att bostaden återigen blir en rättighet. För alla.

Johanna Haraldsson (S), Emma Hult (MP)

Riksdagsledamöter från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.