Hägglund kan inte väljas in – Ingen ordförande presenteras

Idag meddelade J-Södra valberedningen att de inte kan nominera Göran Hägglund och att de står utan ordförandekandidat. 

Följande kunde man läsa idag på J-Södras hemsida:

Enligt föreningens stadgar (§ 21) är röstberättigad medlem valbar till styrelse och valberedning.

Förra året gjorde föreningen en stadgeändring som innebar att röstberättigad medlem måste ha förvärvat sitt medlemskap minst 3 månader före föreningsmötet (§ 14). Sedan tidigare gäller också att röstberättigad medlem måste ha betalt medlemsavgift senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyllt 16 år (§ 18).

Valberedningen har tidigare meddelat vår avsikt att föreslå Göran Hägglund som ny ledamot i styrelsen på två år. Vi har allt för sent upptäckt att detta inte är möjligt eftersom han inte uppfyller samtliga krav som ställs efter stadgeändringen. Detta är ett misstag som helt faller tillbaka på valberedningen och vi beklagar att vi förbisett dessa krav i den senaste versionen av föreningens stadgar.

Att föreningen vid ett tidigare tillfälle (årsmötet 2013) gav klartecken till ett undantag från stadgarna i ett liknande fall, innebär inte att det är möjligt igen. Föreningens stadgar gäller och kan inte förbises eller ändras med kort varsel säger, Bertil Johansson, Gustav Söderström och Jörgen Sågman som sitter i valberedningen.

Till ny ledamot i styrelsen på två år föreslår valberedningen nu i stället Niklas Hellberg.

Dessutom föreslår valberedningen som tidigare omval av Joakim Breidmer och Henrik Landén för två år.

När det gäller ordförandekandidat så är det sedan tidigare känt att valberedningens förste kandidat har dragit tillbaka sin kandidatur. Det har, tillsammans med valberedningens arbete och analyser den senaste tiden, lett fram till att valberedningen inte kommer att föreslå någon egen kandidat till ordförandeposten i föreningen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.