Sveriges längsta triathlon besöker Jönköping

– I ho¨stas fick vi fo¨lja med Harrys till Khayelitsha, en ka°kstad utanfo¨r Kapstaden i Sydafrika, fo¨r att beso¨ka de fo¨rskolor som man genom stiftelsen Harrys Foundation byggt upp da¨r. Det gjorde otroligt starkt intryck pa° mig och jag ka¨nde o¨gonblickligen att jag ma°ste go¨ra na°got. Fo¨r mig var det omo¨jligt att se barnen och alla behov som finns da¨r utan att ka¨nna att jag dragit mitt stra° till stacken, sa¨ger Stephan Artursson pa° So¨derberg & Partner som a¨r initiativtagare till projektet Khayelitsha Triathlon i ett pressmeddelande.

Den 14 augusti satte sig Stephan och Elvis pa° sina cyklar i Lulea° och om allt ga°r som det ska tar de de sista simtagen i Malmo¨ 31 augusti. Pa° sin  resa fra°n norr till so¨der kommer de stanna till i 19 sta¨der och i varje stad har de engagerat lokala idrottsfo¨reningar och anla¨ggningar fo¨r att ge inva°narna pa° orten en chans att delta. Den 26 augusti kommer man vara i Jo¨nko¨ping och da° kommer alla som vill kunna vara med och simma, springa eller cykla pa° Kanotstadion Rocksjo¨n. Varje deltagare som a¨r med och motionerar ska¨nker 200 kr till projektet. Professionella instrukto¨rer inom varje disciplin kommer att finnas tillga¨ngliga pa° Kanotstadion Rocksjo¨n. 

Ma°let a¨r att samla ihop tillra¨ckligt mycket pengar fo¨r att bygga en ny fo¨rskola fo¨r 50 barn i Khayelitsha. Fo¨r det kra¨vs 250 000 kronor och man har redan innan start lyckats fa° in 145 000 kronor genom donationer fra°n sponsorer och samarbetspartners.  
– Vi startade va°rt arbete i Khayelitsha 2009 och har sedan dess byggt upp fyra fo¨rskolor och varit med och utvecklat en skola. Vi ser hur mycket varje litet bidrag go¨r fo¨r barnen och deras miljo¨ och da¨rfo¨r a¨r det fantastiskt kul att Stephan dragit iga°ng detta inititiativ, sa¨ger Niclas Mo¨ller, VD pa° Harrys.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.