JUST NU: J-Södra överklagar disciplinnämndens beslut

Jönköpings Södra överklagar 0–3-förlusten mot Östersund som disciplinnämnden meddelade i förra veckan. Klubben har valt att ta fallet vidare till besvärsnämnden, meddelar J-Södra i ett pressmeddelande. 

Det var i slutskedet av matchen mellan Jönköpings Södra och Östersund som en maskerad man tog sig in på planen och gick till attack mot gästernas Aly Keita.

Matchen bröts vid ställningen 1–1 och återupptogs aldrig.

I förra veckan kom disciplinnämndens beslut: J-Södra förlorar matchen med 0–3. 

”Disciplinnämndens majoritet anser att åskådaren som angrep Östersunds målvakt ska betraktas som Jönköpings supporter varför Jönköping är ansvarigt för det inträffade och förlorar matchen”, skrev nämnden i sitt beslut. 

J-Södras ordförande Sune Lantz öppnade i en intervju med Jmini/JKPG Live strax efter beslutet offentliggjorts att klubben skulle överklaga till besvärsnämnden. 

– Spontant känner jag att vi måste vi ta det vidare, sade Lantz. 

Så blir nu också fallet.

J-Södra meddelar i ett pressmeddelande på måndagen att de tar ärendet vidare till nästa instans.  

”Styrelsen i Jönköpings Södra IF har enhälligt beslutat att överklaga disciplinnämndens beslut till besvärsnämnden”, skriver J-Södra och fortsätter:

”Styrelsen menar vidare, vilket stöds av matchdelegatens rapport och torde för övrigt vara ostridigt, att det inte fanns några brister i säkerhetsarbetet. Situationen som uppstod kunde omöjligen förutses av någon och var därmed mycket svår eller omöjlig att förhindra.”

Nedan följer J-Södras pressmeddelande i sin helhet:

”Styrelsen i Jönköpings Södra IF har enhälligt beslutat att överklaga disciplinnämndens beslut till besvärsnämnden.

Rättsväsendet har genom åklagare och polis klargjort att den så kallade angriparen inte är supporter till varken Jönköpings Södra IF eller Östersunds FK. Klargörandet har bekräftats av angriparens advokat. Fakta är att angriparens agerande var spelrelaterat.

Styrelsen delar därmed disciplinnämndens ordförande hovrättsråd Kerstin Elserths och ledamot Kristin Perssons samt riksombudets Artur Ogelids bedömningar att huvudregeln i bestämmelserna inte är tillämplig utan att synnerliga skäl skall föreligger. Nämndens majoritetsbeslut bygger på hypotetiska resonemang som utmynnar i en egen fiktiv supporterdefinition. Vän av ordning kan fråga sig vad som skall gälla i ett rättsligt ärende; diktade versioner eller rättsväsendets klargörande av fakta.

Styrelsen menar vidare, vilket stöds av matchdelegatens rapport och torde för övrigt vara ostridigt, att det inte fanns några brister i säkerhetsarbetet. Situationen som uppstod kunde omöjligen förutses av någon och var därmed mycket svår eller omöjlig att förhindra.”

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.