Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad

 

Det pågår ett omfattande globalt reformarbete med syftet att förbättra uppförandet på valutamarknaden genom reformer av finansiella riktmärken och uppförandekoder. Ansvaret för att de nya reformerna implementeras i praktiken vilar i stor utsträckning på marknadsaktörerna. Det gäller även de svenska storbankerna och andra svenska aktörer som är verksamma på valutamarknaden skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

På valutamarknaden sker handel med valuta mellan olika aktörer. Det är en global marknad som fyller en central funktion i det finansiella systemet. Det är därför viktigt att den fungerar väl. Under de senaste åren har det dock visat sig att självregleringen på valutamarknaden inte fungerat tillfredställande i flera länder. Det har motiverat myndigheterna att inleda ett omfattande globalt reformarbete för att förbättra aktörernas uppförande på marknaden. Bland annat har det tagits fram rekommendationer för hur aktörer bör fastställa referensvalutakurser respektive hantera sin handel till sådana kurser. En ny global uppförandekod för valutahandel är också på väg att etableras. För att bidra till en välfungerande valutamarknad är det viktigt att marknadsaktörerna faktiskt tillämpar de nya riktlinjerna i praktiken. Detta ansvar vilar även på svenska storbanker och andra svenska marknadsaktörer.

I denna ekonomiska kommentar redovisar författaren för reformer av valutamarknaden som är på väg att implementeras och hur dessa påverkar svenska aktörer på valutamarknaden.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.