Toppbetyg till Jönköping University

Jönköping University är riktigt bra på att använda samarbete med andra partners som ett redskap för utveckling.

Det visar resultatet när Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, utvärderar samverkan vid högskolor och universitet.

– Vi är stolta över att Vinnova uppmärksammar våra forskares, lärares och övriga medarbetares förmåga, kompetens och stora engagemang för samverkan med det omgivande samhället, säger Lars Niklasson, prorektor vid Jönköping University med fokus på extern samverkan, forskning och innovation.

Jönköping University har många nära samarbeten med näringsliv och offentlig sektor. Dessa sker på flera olika nivåer i verksamheten, allt från studentprojekt och examensarbeten till långsiktiga forskningssamarbeten och medverkan i nätverk både internationellt och nationellt.

– Högskolan är inte en isolerad ö av framåtanda och kreativa människor. Förutsättningen för att nå nya insikter och utveckla ny kunskap är inspel från och samspel med omvärlden. Vi behöver samverka med privata och offentliga aktörer runt omkring oss för utveckling, innovation och tillväxt.

– Innovation för oss är inte bara nya uppfinningar. När vi säger innovation menar vi nyttiggörande, att den nya kunskap och kompetens vi utvecklar kan komma till nytta för att förändra samhället och omvärlden. Och när vi säger kunskap och kompetens menar vi både resultat och människor, både nya insikter och kreativa individer, säger Lars Niklasson.

27 lärosäten har lämnat in självvärderingar som har utvärderats av Vinnova. Varje lärosäte får en av bedömningarna Väl framskriden samverkan (betyg 3), Utvecklad samverkan (betyg 2), eller Framväxande samverkan (betyg 1).

Jönköping University får högsta betyg och av bedömningen framgår bland annat att Jönköping University ”visar på en tydlig strategi med höga ambitioner och som bygger på dialog med omgivande samhälle. Samverkan bedömdes vara väl integrerad och genomsyrar verksamheten.”.

Grundidén är att utvärdering av samverkan på sikt ska ligga till grund för fördelning av medel till lärosätena. Vinnova fördelade 60 miljoner kronor i denna testomgång, beroende på detta betyg samt lärosätets volym. Högskolan fick drygt 2,8 miljoner av dessa.

– Detta är ett bevis för att Jönköping University har en väl utvecklad samverkan med privat och offentlig sektor, men vi lutar oss inte tillbaka utan vi kommer att nyttja detta som en plattform för att fortsätta utveckla arenor för samarbeten och utbyten. Det finns väl inarbetat i våra strategier, säger Lars Niklasson.

-----

No more pages to load