Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping. Foto: Mattias Landström

Nu höjs kraven för att antas till lärarprogrammet

Nu räcker det inte med bra betyg eller bra resultat på högskoleprovet för att bli antagen till ämneslärarprogrammet. I höst inför Högskolan i Jönköping dessutom ett antagningsprov.

Under 2014–2016 deltog Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping i ett nationellt försök med lämplighetsbedömning till ämneslärarprogrammet. Utifrån de erfarenheterna har lärosätet beslutat att införa ett särskilt antagningsprov för sökande till programmet.

Antagningen kommer som tidigare att göras utifrån betyg och resultat på högskoleprovet. Men detta kommer nu att ske i kombination med resultatet från ett antagningsprov.

Intervju och skriftlig reflektionsuppgift

Från och med hösten 2017 kommer antagningsprovet att vara obligatoriskt för alla sökande. Det kommer att bestå av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping.

– Vi har valt att införa antagningsprov som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning med hög kvalitet, höga ambitioner och höga förväntningar på våra blivande studenter, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, i ett pressmeddelande.

-----

No more pages to load