Efter en granskning måste Tekniska Högskolan i Jönköping betala tillbaka 118 800 kronor. Foto: arkivbild

Tekniska Högskolan krävs på stor summa pengar

Tekniska Högskolan i Jönköping begärde statsbidrag på felaktiga grunder. Efter en granskning måste högskolan nu betala tillbaka 118 800 kronor.

I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in en betygssammanställning för de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Projektledare – Transportinfrastruktur har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag.

Enligt studiedokumentationen har Tekniska Högskolan i Jönköping AB begärt utbetalningar på felaktiga grunder i fyra fall.

Högskolan har fått statsbidrag för studerande som inte bedrivit studier och myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget på 118 800 kronor.

– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski, chef för tillsynsenheten på Myndigheten för yrkeshögskolan, i ett pressmeddelande.

Senast den 10 april ska Tekniska Högskolan ha betalat tillbaka 118 800 kronor till myndigheten.

-----

No more pages to load