Foto: Mattias Landström

Varnas för grova sexkommentarer

En kvinnlig student vi Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping gillade inte sättet en studiekamrat använda för att få hennes uppmärksamhet. Nu har mannen varnats för sextrakasserier. 

Den kvinnliga studenten har under en tid, känt sig trakasserad av mannen, som hon hävdar har fällt grova sexkommentarer när de träffats och även skickat chattmeddelanden med sexuellt innehåll till henne.

Trots att kvinnan säger sig ha gjort klart för mannen, som är i 40- årsåldern, att hon inte uppskattar hans “inviter”, har trakasserierna fortsatt. Tills kvinnan fann kränkningarna så obehagliga, att hon började känna sig otrygg i högskolans lokaler och anmälde honom till Disciplin- och avskiljandenämnden vid Högskolan i Jönköping – DAN.

Mannen förnekar bestämt att han fällt några som helst
kommentarer av sexuell natur och hävdar att han enbart varit ute
efter att ha en vänskaplig relation till kvinnan. Samt att kvinnan
överdrivit och misstolkat innebörden av innehållet i de
chattmeddelanden han skickat till henne och vad han sagt.

DAN anser dock att mannen utsatt sin kvinnliga studiekamrat för
märkbara och tydliga kränkningar. Nämnden tycker även att
mannen borde förstått att hans beteende inte bara var oönskat, utan även oacceptabelt, sett ur högskolans synvinkel.

Mannen tilldelas därmed en varning.

-----

No more pages to load