Foto: Pressbild

Estetelever ställer ut på Tändsticksmuseet

Bild- och mediaelever på Per Brahegymnasiet i Jönköping har under en projektvecka arbetat intensivt med temat Mjukt möter hårt.  Den 11 januari har eleverna visning av arbetet på Tändsticksmuseet.

Utställning Malumma & Takete, Mjukt möter Hårt innehåller både foto och skulptur. Både det abstrakta och det konkreta. Både det komplexa och det självklara. Både det konstnärliga och det vetenskapliga. Utgångspunkten har varit att på olika sätt visuellt försöka gestalta temat som har sin upprinnelse i ett vetenskapligt välkänt experiment, där olika språkliga ljuduttryck (oavsett språkkultur) instinktivt kopplas samman med specifika visuella former. 

Veckan startade med olika övningar, tester och experiment. Efter det har varje elev hittat sin egen individuella tolkning av temat.

Slutresultatet exponeras för vidare tolkning i denna utställning med vernissage onsdag 11 januari kl 18.00 på Tändsticksmuseet.

-----

No more pages to load