En översiktsplan på hur tågen ska gå in över Jönköping och Södra Munksjön / Järnvägen där den går nu Foto: Pressbild / Mattias Landström

Södra Småland kan blåsas på tågstopp

Förhandlingarna kring byggandet av höghastighetsjärnvägen mellan Sveriges tre största städer drar snart igång, då kommer även beskedet hur sträckningen kan komma att se ut genom Småland. 

För att ta fram ett förslag på hur man skulle finansiera denna nya höghastighetsjärnväg tillsatte den förra regeringen två utredare, Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg. Deras uppgift var att ta fram ett finansieringsförslag för projektet där staten inte stod för hela kostnaden. Den dåvarande regeringen, Alliansen, ville även att projektet skulle generera 100.000 nya bostäder, detta berättar SVT Nyheter Jönköping.

Trafikverket bistår med uträkningar
Trafikverket står till hjälp åt förhandlarna. Material, underlag, analyser och ekonomiska beräkningar har gjorts från Trafikverkets sida. I höst röstar regeringen om förslaget kring en ny höghastighetsjärnväg. Om de röstar för planeras den att stå klar först år 2035. 

Nyttoanalyser
Nyttoanalyser där det berättas om hur kommuner, regioner, städer och näringsliv gynnas av höghastighetsjärnvägens närhet och hur de vill påverka projektet har samtliga fått skicka in under hösten. Förhandlarna har gått igenom nyttoanalyserna tillsammans med Trafikverkets underlag och den 1 februari börjar förhandlingen. 

Sträckningen söder om Jönköping är oklar
Vilken sträckning som är aktuell söder om Jönköping till Malmö är ännu inte bestämt, det beror på hur det går i förhandlingarna. Den 1 februari kommer Håkansson Boman och Wessberg presentera vilken sträcks som de anser bäst. Det står mellan en sträckning från Jönköping till Malmö via Värnamo och Ljungby eller via Växjö. Förhandlingar kommer att börja utmed det ena sträckningsalternativet och om de inte kan komma överens med inblandade parter kommer de att börja förhandla i den andra sträckningen. Den beräknade kostnaden för 
sträckningen Värnamo-Ljungby 190-320 miljarder kronor jämfört med den beräknade kostnaden för sträckningen via Växjö som är 200-330 miljarder kronor. 

Den 1 februari
Samma datum kommer de även presentera vart tågen föreslås stanna till. Slutrapporter ska lämnas in under 2017 och vid årsskiftet 2017/18 ska det finnas ett underlag för regeringen att besluta om. Beslutet kan komma tidigare. 

Lite fakta
Topphastighet för tågen är är 320km/h.
Det skulle, utan stopp på vägen, kunna ta 2 timmar mellan Stockholm och Göteborg. Resan Stockholm-Malmö skulle ta 2,5 timmar. 

Delar av höghastighetsjärnvägen är redan planerade. Ostlänken som omfattar Linköping-Järna är i planeringsstadiet och ska vara klart till 2019. Sträckan mellan Göteborg och Borås är beslutad och kommer börja byggas år 2020. 

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load