Temabild. Foto: Peter Appelin

Då plogas vägarna i snökaoset

Just nu faller det stora mängder snö över Jönköpings län. Så här prioriterar Trafikverket plogning av vägarna.

Vägarna plogas av Trafikverket beroende på hur hårt trafikerade de är. Högst prioriterad är E4, som ska vara plogad inom två timmar när det fallit en centimeter snö.

Därefter prioriteras riksväg 40, som normalt ska vara plogad inom tre timmar när det fallit en centimeter snö. Båda vägarna halkbekämpas normalt med salt.

Här kan du se en karta som visar när alla vägar i Jönköpings län plogas.

Har du bilder på snöovädret i ditt område? Mejla gärna till press@jmini.se

-----

No more pages to load