Timo Gatsonides utsedd till CTO på Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB har utsett Timo Gatsonides till Chief Technology Officer och Edmar van der Weijden till att ersätta Timo Gatsonides som Executive Vice President för affärsenheten för Managed Services.

Sensys Gatso Group har etablerad en strategi i tre steg som består av integration, operationell excellens, och affärstransformation. Målsättningen med operationell excellens är att realisera synergierna som identifierats under integrationen. Syftet med affärstransformationen är att skapa tillväxt och att öka återkommande intäkter genom att adressera trafiktrenderna inom självkörande bilar, smart cities och intelligenta motorvägar. Det är för att kunna genomföra affärstransformationen som Timo Gatsonides utsetts till gruppens CTO med ansvar för strategi och partnerskap inom teknologi.

Timos nuvarande position tas över av Edmar van der Weijden som EVP med ansvar för affärsenheten Managed Services. Edmar van der Weijden var tidigare, sedan 2008, försäljningsdirektör inom Gatso. Han har en B.Sc. i Fordonsteknologi och har tidigare innehaft flera positioner inom multinationella bolag i Holland och utomlands.

Sensys Gatso Groups VD Torbjörn Sandberg kommenterar: ”Vi utmanas av en värld i allt snabbare förändring och det står klart att trafikområdet, speciellt inom storstäderna, kommer att förändras i grunden under de kommande tio åren. Sensys Gatso Group avser att vara i frontlinjen av dessa förändringar av trafiken mot ett uthålligt samhälle. Genom att Timo kommer att driva vår teknologistrategi kan vi säkra vår framtida position.”

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 19 oktober 2015.

-----

No more pages to load