Sven-Erik Bucht  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sven-Erik Bucht besöker lantbruksmässa i Jönköping

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker på onsdag den 21 oktober Jönköping och mässan Elmia Lantbruk – djur & inomgård. 

Konkurrenskraften hos svenskt lantbruk är ämnet för både paneldebatten och seminariet som landsbygdsministern deltar i.

Under besöket på mässan kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att delta i en debatt med rubriken ”Svenskt lantbruk – en framtidsbransch!?” tillsammans med aktörer inom näringen. Efter debatten är landsbygdsministern prisutdelare av Årets Djurskötare och Årets Ungdomsdiplom som delas ut av Växa Sverige.

Ministern kommer även att inleda och tala på Jordbruksverkets seminarium om jordbruks- och trädgårdsföretags konkurrenskraft.

-----

No more pages to load