A&P renodlar verksamheten

A&P Fastighetstransaktioner kommer helt att fokusera på större transaktioner. 

Systerorganisationen Quadrent, som tidigare enbart arbetat med lokalförmedling, kommer att ta över transaktionsrådgivningen vad gäller mindre fastigheter.

Under de senaste åren har A&P, i linje med företagets mål, växt geografiskt och  genomsnittstransaktionen har blivit större. Verksamheten har kommit att hantera hela  spektrumet från små transaktioner på den lokala marknaden i Jönköping till större
transaktioner i regionstäder i Södra Sverige.

”- Vi ser ett behov av att kunna vara tydligare i marknadskommunikationen mot olika typer
av uppdragsgivare. Transaktionens storlek styr mycket vilken typ av rådgivning våra  uppdragsgivare vill ha, hur processerna ser ut och hur vi konkurrerar om uppdragen”, säger Pontus Nilsson, VD.

A&Ps systerorganisation Quadrent kommer därför att ta över delar av den verksamhet som  tidigare legat under A&P vad gäller mindre transaktioner. Arbetet med mindre transaktioner
har också tydliga synergier med lokalförmedlingen vilket har varit Quadrents huvudsakliga  verksamhet.

”- Vi vill inte släppa de mindre transaktionerna, utan hålla dem i koncernen, då vi ser dem  som en styrka och ger oss ökad förståelse för dynamiken på marknaden”, tillägger  Pontus Nilsson.

-----

No more pages to load