17 698 personer besökte Elmia Lantbruk Djur & Inomgård

Svenskt lantbruk har siktet inställt på framtiden. Det märktes tydligt på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Framtidstron spirade i debatter, seminarier och i mötet med utställarna.

– Vi blev glatt överraskade. Det kom fler besökare än vad vi väntat oss och det pratades konkreta affärer, säger Mats Tykesson, VD för Kverneland Scandinavia.

Under mässan fokuserade företaget på självgående foderblandare och balsnittare. Det är produkter som kan rationalisera arbetet på gården.

– Vi fick många frågor om hur man arbetar effektivare, särskilt från yngre lantbrukare, säger Mats Tykesson som tolkar det som att det finns en framtidstro i näringen.

Överlag var intresset stort för produkter och tjänster som effektiviserar arbetet. Det visar att det pågår en professionalisering av lantbruket.

Samma uppfattning har Eva Mårtensson, informationsansvarig på DeLaval.

– Det har varit en bra mässa. Vi ser en tro på framtiden och ett intresse av att investera för att förbättra lönsamheten, säger hon.

Intresset gällde framför allt foderhanteringen, där det finns potential för rationalisering och sänkta kostnader. Men investeringsviljan tycks vara på gång även när det gäller utrustning för mjölkning.

– Det svenska lantbruket tror på framtiden och tänker satsa. Det framgick under debatter och seminarier och är den bild som utställarna har förmedlat, säger Maria Lindsäth, mässansvarig för Elmia Lantbruk.

Att mässan i så hög grad kom att handla om debatter och diskussioner, både på scener och i montrar, visar att den planerade omläggningen av Elmias Lantbruksmässor ligger rätt i tiden. Årets mässa var den sista enligt den gamla ordningen med separata mässor för maskin & fält och djur & inomgård. Med start 19-21 oktober 2016 blir Elmia Lantbruk en arena för hela det svenska lantbruket, med fokus på framtiden.

17 698 personer besökte Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2015.

-----

No more pages to load