Jönköping Energi levererar värme och kyla till Saab på Stensholm

Saab väljer Jönköping Energi som leverantör av värme och kyla till sina anläggningar på Stensholm i Huskvarna. 

Avtalet innebär att det befintliga ledningsnätet byggs ut och ansluts med värme från Torsviks kraftvärmeverk. Miljövinsten blir 700 ton i minskade koldioxidutsläpp.

”Det känns mycket bra att tillsamman med Saab som lokal industripartner gemensamt bidra till en positiv hållbar tillväxt för Jönköping, säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi i ett pressmeddelande.

”Genom att välja energilösningar från Jönköping Energi kan vi i högre grad fokusera på kärnverksamheten och samtidigt känna oss nöjda med den miljönytta som valet innebär säger Torbjörn Nibelius, fastighetschef Saab AB.

Fjärrvärmen planeras att vara i drift till hösten 2015 och kommer värma både de gamla och nya lokalerna på Saab, Stensholm. Som en del i avtalet kommer även Jönköping Energi leverera fjärrkyla där energieffektivisering och klimatsmarta val ska vara vägledande.

Fjärrvärmen produceras på Torsvik som förser Jönköping och Huskvarna med värme från avfall och biobränsle. Påverkan på miljön minskar jämfört med om var och en hade haft egen uppvärmning.

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.

 

-----

No more pages to load