iStone startar traineeprogram inom e-handel i Jönköping

iStone är ett verksamhets- och IT konsultbolag med stort fokus på e-handel och digital transformation. 

iStone är ett verksamhets- och IT konsultbolag med stort fokus på e-handel och digital transformation. Nu startar man ett traineeprogram inom e-handel för de som vill få en språngbräda in i arbetslivet som affärskonsult inom området.

Det nya traineeprogrammet är tänkt att fylla hålet på marknaden mellan de utbildningar som finns och ett arbetsliv med höga krav på kunskap och kompetens. Över 12 månader accelererar man sin kunskap runt e-handel, digital transformation och rollen som affärskonsult. Programmet är format runt arbete i spännande kundprojekt i kombination med inspirerade teori och en dedikerad mentor.

”Konsultrollen är den mest spännande platsen inom branschen då man sitter mitt emellan innovativa produktleverantörer och samtidigt kan påverka kundernas specifika utmaningar

för att driva förändring. Detta är en stor möjlighet för de individer som vill sitta i förarsätet av den digitala transformationen” säger Oscar Tryvall ansvarig för traineeprogrammet hos iStone

Nordiska konsumenter är några av de mest digitala i hela världen men företagen ligger efter i denna utveckling. En nyckelfaktor till att det ser ut på detta sätt är att det idag inte finns personer som klarar att driva på denna digitala förändring.

”Som följd av den kompetensbrist som råder på marknaden klarar nordiska företag inte att hålla hög nog innovationstakt i det digitala skiftet som pågår. På iStone har vi byggt nordens största kunskapsmiljö inom e-handel med över 100 konsulter. Vi ser att vi genom detta kan accelerera kunskap hos nya medarbetare för att fler ska kunna navigera i denna nya värld där det finns enorm efterfrågan av kompetens”, säger Oscar Tryvall Traineeprogrammet har två uppstartsdatum, ett i februari och ett i september och kommer förutom i Jönköping även drivas i Stockholm och Göteborg.

-----

No more pages to load