CSN förlänger långsiktigt partnerskap med EVRY

EVRY har tecknat ett nytt avtal med CSN, Centrala studiestödsnämnden, som avser stordatordrift.

Avtalstiden är på fyra år med möjlighet till förlängning  i ytterligare tre år. Initialt ordervärde är 85 MSEK.

Genom uppdraget tillhandahåller och utvecklar EVRY tjänster inom stordator till CSN, där särskilt stor vikt läggs vid modern teknik som följer standarder, stabilitet och kostnadseffektivitet.

Med utgångspunkt i en verksamhetsdriven IT får CSN i EVRY en partner med ett långsiktigt engagemang, som dessutom tar del av verksamheten på nära håll. CSN har höga krav både vad gäller kvalitet och service, med det nya avtalet får CSN utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet, tack vare ett väl fungerande IT-stöd.  

– Det är förstås glädjande att CSN ger oss förnyat förtroendet och att de nu väljer att utveckla samarbetet med EVRY inom stordatorområdet. Avtalet är en bekräftelse på EVRYs konkurrenskraft inom offentlig sektor och visar dessutom att vår satsning till kunder med höga säkerhetskrav ger goda resultat, säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.

– EVRY har lång erfarenhet av att hantera affärskritiska applikationer för verksamheter med höga krav på säkerhet och tillgänglighet till applikationer. Genom vårt åtagande hos CSN kan vi erbjuda säker tillgänglighet och kapacitet som gynnar CSN:s komplexa och krävande applikationer, säger Claes Karlsson, Business Line-ansvarig för Application Management, EVRY Sverige

CSN beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen. Tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige kunna studera. Varje år betalar CSN ut cirka 23 miljarder kronor till närmare 900 000 personer som studerar.

-----

No more pages to load