Unik digital plattform lanseras

Det Jo¨nko¨pingsbaserade fo¨retaget Sport Competence lanserar en digital plattform som ger svensk idrott och fo¨reningsliv ett nytt sa¨tt att fa° tillga°ng till expertkunskap inom flera olika omra°den.

Sport Competence samlar landets ledande kompetens inom idrott, motion och wellness och go¨r den tillga¨nglig fo¨r fo¨reningar, fo¨rbund, organisationer och alla dess medlemmar genom webbaserade fo¨rela¨sningar. Intresset inom svensk idrott och motionsro¨relse a¨r stort och Svenska Fotbollfo¨rbundet med ca 3200 fo¨reningar erbjuder sina distrikt och fo¨reningar detta koncept direkt i samband med lanseringen.

Namnkunniga föreläsare

Flera namnkunniga fo¨rela¨sare finns redan pa° plattformen, med namn som Stefan Lo¨vgren, Tina Tho¨rner, Thomas Ravelli, Mattias Sunneborn och Annelie Pompe med flera. A¨ven kunskap fra°n etablerade forskare och a¨mnesexperter a°terfinns hos Sport Competence, da¨r till exempel Magnus Forslund, Johan Fallby och Paul Sjo¨blom med flera medverkar. Fo¨rela¨sningarna handlar bland annat om ledarskap, kost, idrottspsykologi/mental tra¨ning, fysik, va¨rdegrundsarbete och fo¨reningsekonomi med mera.

– Vi vill att alla fo¨reningar, dess medlemmar och fo¨rbund skall fa° tillga°ng till ledande expertfo¨rela¨sare oavsett bredd- elit och ekonomiska fo¨rutsa¨ttningar. Man skall vidare ha mo¨jlighet att reflektera och sta¨lla fra°gor samt diskutera med experterna online sa¨ger Ralf Lilja VD och grundare fo¨r Sport Competence Sweden AB.

Kraftfullt verktyg för kompetensutveckling

– Sport Competence a¨r ett nyskapande och kraftfullt verktyg fo¨r HV71:s kompetensutveckling och det a¨r inte bara tillga¨ngligt fo¨r oss utan fo¨r alla, sa¨ger Peter Ekelund General Manager fo¨r HV71.

– Sport Competence ger mo¨jlighet till expertkompetens som kan utveckla alla fo¨reningar och organisationer, sa¨ger Martin Kurzwelly Klubbdirekto¨r fo¨r IFK Go¨teborg.

Sport Competence har redan fa°tt geho¨r i Idrottssverige, da¨r flera klubbar och fo¨reningar redan testat pa° och blivit medlemmar.

– Barnarps IF a¨r en ideellt arbetande fo¨rening med stor barn och ungdomsverksamhet. Att genom Sport Competence fa° tillga°ng till ledande expertis a¨r lika va¨rdefullt och inspirerande fo¨r oss som fo¨r en elitklubb, sa¨ger Bjo¨rn Bybro Ordfo¨rande Barnarps IF.

Föreläsningar, webbinarier och online coachning

Tja¨nsten inneha°ller bland annat fo¨rela¨sningar, webbinarier och online coachning som i kombination med en attraktiv affa¨rsmodell kommer ge landets idrottsfo¨reningar ett kraftfullt verktyg att utvecklas ba°de sportsligt och organisatoriskt. Sport Competence har genom att kombinera en innovativ affa¨rsmodell med en la¨ttanva¨nd IT plattform skapat fo¨rutsa¨ttning fo¨r stor spridning inom idrottssverige.

Sport Competence är en del av inkubatorn på Science Park Jönköping.

-----

No more pages to load