Svag framtidstro bland småföretagen i Jönköpings län

Bara fyra av tio småföretagare i Jönköpings län tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. 

Det är den lägsta siffra som uppmätts på flera år, enligt Vismas Affärsbarometer som bygger på en enkät bland 900 små och medelstora företag. Samma dystra trend gäller inköpen.

– Småföretagens optimism är svagare än på länge, både när det gäller försäljning och inköp. Eftersom de mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här är detta ett tydligt tecken på ett osäkert ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage som tagit fram undersökningen.

Allt färre tror på ökad försäljning
Bara fyra av tio företagare i Jönköpings län, 37 procent, tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Därmed hamnar Jönköpings län på 11:e plats bland landets 21 län när det gäller förväntad försäljningsökning. För ett år sedan var motsvarande siffra 47 procent, vilket ger en minskning på 10 procentenheter. I landet som helhet tror 42 procent av företagarna på ökad försäljning det kommande halvåret.

Bland de småföretagare som tror på minskad försäljning är lågsäsong eller ökad konkurrens de vanligaste anledningarna. Även slopandet av rot- och rutavdragen tas upp som anledningar till en pessimistisk syn på framtiden för företaget.

– Andelen företag som tror på ökad försäljning det kommande halvåret har minskat drastiskt sedan i våras, vilket är en oroväckande signal. Vi kan just nu ana en orolig politiskt situation, vilket kan vara en bidragande faktor, säger Henrik Salwén.

Småföretagarna mer optimistiska kring inköp
Vismas Affärsbarometer visar att småföretagen över hela landet även är mindre optimistiska kring sina inköp. IJönköpings län uppger dock fyra av tio företagare, 41 procent, att de räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra året. I landet som helhet räknar 32 procent med att inköpen kommer att öka, vilket är den lägsta andelen sedan hösten 2012.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 913 små och medelstora svenska företag mellan 5 och 14 oktober 2015. Enkäten har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är tionde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

-----

No more pages to load