Magnus Gnisterhed Foto: Mattias Landström

Gnisterhed: Är du lurad eller övertygad?

Jaffärer.se ledarskapsträning med Magnus Gnisterhed.

Din övertygelse kommer antingen att hindra eller hjälpa dig att nå ditt mål. Många gånger försöker vi lura oss själva att vi är övertygade fast vi i självaverket tvivlar, eller förväntar oss att motsatsen kommer att hända! Det engelska ordet ”commitment” speglar både övertygelse och överlåtelse på svenska. Är du övertygad så är du också redo att överlåta dig till att agera enligt ditt beslut. Om handlingen och resultatet uteblir så är det oftast inte förmågan som saknas, utan övertygelsen och överlåtelsen.

Ett klassiskt exempel på hur övertygelse styr vår prestation är ”Bannistereffekten”. Roger Bannister var den första personen som sprängde den ”omöjliga” drömgränsen på engelska milen år 1954. Inom två år var det inte mindre än 50 löpare som gjorde om den prestationen och sprang engelska milen på under 4 min. När en person visade att det var möjligt fick han genast en mängd efterföljare. Det var samma banor, samma förutsättningar och samma löpare som sprungit förut. Vad var skillnaden? Löparna hade bytt sin övertygelse om att det var fysiskt omöjligt till att det var möjligt! Ta en stund och fråga dig själv ”finns det något som jag försöker med om och om igen men som jag egentligen inte tror kommer fungera?” Om det du gör i grunden är rätt sak så handlar din väg till ett nytt resultat om att utveckla en ny övertygelse.

Många lever i tron att övertygade ledare inte upplever rädslor. Men sanningen är att våra rädslor ofta hör ihop med våra fantasier om konsekvenserna av ett beslut. Varje beslut har en rad möjliga konsekvenser. Vår hjärna är otroligt snabb med att måla upp alla möjliga tänkbara scenarier. Beroende på dina tidigare erfarenheter kan dessa vara mer eller mindre skrämmande. Det mesta av det vi fantiserar om kommer aldrig att inträffa. Hur påverkar dina fantasier din förmåga att fatta övertygade beslut?

Mod är inte frånvaro av rädsla. Mod är att våga, fast du är rädd. Fundera över vilken nivå av osäkerhet och rädsla inför ett besluts konsekvenser klarar du av att hantera utan att det påverkar din övertygelse om att beslutet är rätt? Ledarskap handlar om att lära känna dig själv och dina egna känslor, så att du kan agera överlåtet även när känslorna berör dig på olika sätt.

I avsnittet om övertygelse i poden Ledarskap med Magnus och Kim får du får du tips om ett verktyg för att mäta din övertygelse och tre områden att jobba med för att stärka den. Du hittar Magnus och Kim på Podcast eller hemsida.

J-affärers Personliga Ledarskapstränare

Magnus Gnisterhed

Missa inte förra veckans ledarskapsträning med Magnus Gnisterhed om Fokus.

-----

No more pages to load