Mat- och restaurangbranschen i topp om svenskarna skulle starta eget

Närmare hälften av svenskarna anser att entreprenörskap uppmuntras i liten utsträckning i Sverige, men unga har en mer positiv bild än äldre. 

Ett företag inom mat och dryck lockar mest om svensken skulle bli entreprenör, men det största hindret för att våga ta klivet handlar om risktagande. Detta visar en ny studie som Novus genomfört på uppdrag av EY.

Mat, dryck och restaurang är den bransch som skulle vara mest intressant för svenskarna om de skulle starta ett företag. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av EY inför finalen av entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Efter ”mat/dryck/restaurang” (18 procent) lockar ”vård/omsorg/sociala tjänster” (16 procent) och ”utbildning” (14 procent) mest. De branscher svenskarna tycker är minst intressanta är ”energibranschen” (4 procent) och ”finansbranschen” (5 procent).

Unga i åldern 18-29 är i högre utsträckning än de äldre åldersgrupperna intresserade av branscherna ”sport/hälsa/rekreation” (22 procent), ”data/IT/telekom” (19 procent), spel/underhållning (15 procent), ”media/reklam” (14 procent) och ”välgörenhet” (13 procent). Män är mest intresserade av en verksamhet inom ”tillverkning/industri” (18 procent) och ”data/IT/telekom” (18 procent), medan kvinnor svarar ”vård/omsorg/sociala tjänster” (24 procent) och ”mat/dryck/restaurang” (21 procent).

Upplevda barriärer för entreprenörskap och företagande
I studien fick respondenterna också ange vad de tror att de skulle uppleva som de största hindren om de skulle starta ett företag. Flest svarade ”för hög privatekonomisk risk” (47 procent), ”krångliga regler” (43 procent) och ”otryggt utan fast anställning” (38 procent). Bland de unga (18-29 år) uppgav hela 44 procent att det största problemet är svårigheter med ”finansiering och anskaffa kapital”, jämfört med snittet på 36 procent. Kvinnor (43 procent) svarar i större utsträckning än män (33 procent) att det största hindret skulle vara ”otryggheten utan fast anställning”. Bara tre procent av svenskarna svarade att de inte skulle uppleva något hinder alls.

Entreprenörskap uppmuntras inte enligt svenskarna
Närmare hälften av alla svenskar (46 procent) anser att entreprenörskap och företagande uppmuntras i ganska liten eller mycket liten utsträckning i Sverige och bara åtta procent upplever att entreprenörskap uppmuntras i stor utsträckning.

Unga anser i betydligt högre grad än äldre att entreprenörskap och företagande uppmuntras i ganska stor eller stor utsträckning Sverige – 48 procent av de svarande mellan 18 och 29 år håller med om detta, medan endast 37 procent mellan 30 och 49 år instämmer. Svaren skiljer sig också mycket åt beroende på sysselsättning – exempelvis tycker 47 procent av de studerande att entreprenörskap och företagande uppmuntras i ganska stor eller stor utsträckning i Sverige, att jämföra med enbart 32 procent av egenföretagarna och 31 procent av pensionärerna.

– Jag tycker att det är oroande att närmare hälften av alla svenskar inte upplever att entreprenörskap uppmuntras i Sverige. Inte minst eftersom entreprenörer spelar en otroligt viktig roll i den svenska ekonomin och står för en stor del av alla nya arbetstillfällen. Det är dock hoppingivande att yngre och studerande i högre utsträckning upplever att entreprenörskap uppmuntras. Jag tycker att studiens resultat visar på vikten av att lyfta fram framgångsrika entreprenörer som förebilder för att få fler, såväl unga som äldre, att våga satsa på sin affärsidé, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load