Jönköpings län på artonde plats i bredbandsrankning

Andelen hushåll med tillgång till fiberbredband i Jönköpings län är högst iVärnamo, 79 procent, och lägst i Habo, 22 procent. Jönköpings län hamnarpå artonde plats bland Sveriges 21 län när det gäller bredband via fiber.Riksgenomsnittet ligger på 61 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen. 

– Det går åt rätt håll, men fortfarande saknar nästan fyra av tio svenskar tillgång till fiberbredband. Det är en demokratifråga att alla får ta del av digitaliseringen. Detta bekräftas av bland annat demokratiutredningen som skriver att tillgången till bredband är avgörande för att kunna ta del av samhällsdebatten, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen i ett pressmeddelande.

Under 2015 hade
 47 procent av hushållen i Jönköpings län tillgång till bredband via fiber, en ökning från 40 procent 2014. När man rankar Sveriges alla län kommer Jönköpings län på artonde plats. Stockholms län kommer på första plats med 79 procent, följt av Västerbotten med 75 procent.

Statistik från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning visar att 61 procent av alla hushåll i Sverige hade tillgång till bredband via fiber i oktober 2015. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan.

Svenska Stadsnätsföreningen ser tillgång till bredband som en nödvändig del av den svenska infrastrukturen som både tillväxt och välfärd är beroende av. De som bor och verkar på gles- och landsbygden, den äldre generationen liksom nyanlända svenskar är exempel på grupper som behöver få tillgång till snabbt bredband för att kunna ta del av tjänster och information via nätet.

– Målet för bredbandsutbyggnaden är att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020. Vilka 500 000 hushåll kan klara sig utan digitaliseringens möjligheter? Nu när regeringen ser över bredbandsstrategin bör målet höjas för att omfatta alla, säger Mikael Ek.

De kommunala stadsnäten står för en stor del av utbyggnaden, men verkar inte på samma villkor som andra aktörer på bredbandsmarknaden. Stadsnäten begränsas i dag av den så kallade lokaliseringsprincipen, vilket kan försvåra bredbandsutbyggnaden till närliggande kommuner.

Enligt Svenska Stadsnätsföreningens beräkningar behövs närmare 40 miljarder kronor i investeringar för att nå det politiska målet att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. För ett mål om 99–100 procent av alla hushåll skulle det krävas ytterligare investeringar om cirka 14–20 miljarder kronor.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load