Foto: Temabild, Rick van Schijndel, cc, Flickr/Press

Tummen ner för ny friskola i Jönköping

Thoren Business School har fått avslag på sin ansökan om att starta en gymnasieskola i Jönköping. I sitt beslut skriver Skolinspektionen att företaget saknar de förutsättningar som krävs för de sökta utbildningarna.

Som Jmini rapporterade tidigare i år har friskoleföretaget Thorengruppen ansökt om att starta en gymnasieskola i Jönköping.

– Vi tycker Jönköping är en intressant stad. Det är en ganska nischad skola, så den kräver att det är en viss storlek på staden. Det behöver vara över 100 000 invånare, sade Joakim Ekblom, marknads- och kommunikationschef på Thorengruppen, till Jmini då.

Det står nu klart att företaget fått avslag på sin ansökan. I sitt beslut skriver Skolinspektionen att företaget saknar förutsättningar att följa de föreskrifter som krävs för de sökta utbildningarna.

Thorengruppen har ansökt om att starta fyra olika gymnasieprogram: ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap och handels- och administration.

Enligt Skolinspektionens bedömning har Thorengruppen “inte redovisat att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt”.

Företaget har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

-----

No more pages to load