Di Gasellsprånget 2016. Foto: Mattias Landström

Det här händer på årets Gasellfest på Spira

Nästa vecka arrangeras årets Gasellfest på Spira. Dagens industri delar då ut pris till länets snabbast växande företag och årets digitala Gasell.

Den 5 oktober är det dags för årets Gasellfest på kulturhuset Spira. Då kommer Dagens industri och delar ut pris till länets snabbast växande företag.

Moderator under eftermiddagen är Lotta Edling, som är chefredaktör för Dagens industri. Förutom prisutdelningen intervjuas företagare som Peter Hellgren från Consid och Lina Gebäck som ligger bakom Linas matkasse.

Eftermiddagen avslutas med ett stort mingel där företagare från hela regionen medverkar.

Fakta Di Gasell

Dagens industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla förljande kriterier:

– En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.

– Minst tio anställda

– Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.

– Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.

– Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

– I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

– Sunda finanser.

-----

No more pages to load