Siiri Julge Alvemyr Foto: Dayfotography

Appen som stärker din mentala styrka

Nu kan du stärka din mentala styrka helt på egen hand, med hjälp av en app. Bakom initiativet står Siiri Julge Alvemyr, mental tränare, vars mål är att vända den sjukskrivningstrend som kan ses på den svenska arbetsmarknaden idag.

Siiri Julge Alvemyr arbetar som mental tränare på företaget Sirge AB i Jönköping och har precis gett ut appen Mental träning – grundkurs. Hennes ambition är att sprida sina kunskaper kring mental styrka för att hjälpa andra som lider av kollektivt dåligt självförtroende eller förvrängd självbild, något som ofta är grunden till att resten i livet inte fungerar.

– Tänk om alla kunde lära sig att slappna av, sätta mål för sig
själv, hitta sin egen motivation och stärka sitt självförtroende
och självbild – hur mycket bättre skulle inte arbetsmiljön kunna
bli på våra arbetsplatser?, säger Siiri Julge Alvemyr.

Appen är en del i det arbetet och Siiri Julge Alvemyrs förhoppning är att, med hjälp av den, nå ut till så många som möjligt med sina enkla verktyg som enligt henne gör stor skillnad.

– Min strävan var att göra en väldigt enkel app med få funktioner, verkligen skilja ut det som gör skillnad och samtidigt få med det viktigaste.

Vad innebär mental träning?

– Mental träning handlar om att fungera och prestera bättre och därmed uppleva ett bättre välmående. Det behöver alltså inte handla om att något är dåligt utan kan även handla om att bli ännu bättre. Det grundläggande är att lära sig att slappna av helt, både muskulärt och mentalt, för att sedan ta hjälp av olika målbilder i arbetet med att få bättre självförtroende eller självbild. Att lära sig att hantera det som livet “slänger” åt en, sätta mål som har dragningskraft eller ta kontroll över sina negativa tankemönster. Det handlar om att ta kontrollen över sitt liv, styra det åt det hållet som man själv vill och inte bli offer för omständigheterna. 

Så fungerar appen

Appen är ett träningsprogram med ljudfiler och vardagsövningar för nästan fem månaders tidsperiod om man tränar varje dag. Appen är uppdelad i sex delar; muskulär avslappning, mental avslappning, självförtroende- och självbildsträning, målbildsträning, motivationsträning och attitydsträning. Processen handlar om att lyssna på ljudfilen och även jobba med vardagsövningarna som är uppdelade veckovis.

– Man lägger upp träningen på sina egna villkor och gör träningspassen när man har möjlighet men man bör göra minst två pass i veckan för att kunna se en någorlunda bra effekt av träningen. Det absolut bästa vore att träna en stund varje dag eller i alla fall nästan varje dag under de första månaderna. Precis som med fysisk träning så handlar det om att få in rutinen för något nytt. Och i mentala träningens fall handlar det, under träningsperioden, om cirka 30 minuter om dagen.

Appen är tänkt att fungerar för vem som helst och är därför avskalad och enkel i sin utformning.

– Den vänder sig till alla som har en önskan om att må och prestera bättre.

-----

No more pages to load