Helena Jonsson slutar som LRF-ordförande

Helena Jonsson från Tranås väljer att sluta som LRF:s förbundsordförande efter sex år. Hon ställer inte upp för omval i maj 2017.

Helena Jonsson från Tranås har varit förbundsordförande för LRF sedan 2011, men väljer att inte ställa upp för omval vid kommande riksförbundsstämma i maj 2017.

– Det har varit sex fantastiska år. När jag tillträdde som ordförande tog stämman beslut om att sjösätta LRF:s livsmedelsstrategi och vända de nedåtgående kurvorna för svensk livsmedelsproduktion. Idag har vi tillväxt i flera branscher. När jag nu ser tillbaka är det tydligt att LRF:s arbete bidragit till de förhandlingar som pågår mellan regering och opposition för att nu möjligen få till stånd en nationell livsmedelsstrategi. Men än är den inte i hamn och jag kommer under min resterande tid som ordförande lika intensivt som tidigare arbeta med frågan, säger Helena Jonsson, i ett pressmeddelande.

– Det är med vemod, men också med stolthet och förväntan, som jag bestämt mig för att inte kandidera för ytterligare en period. Nu är tid för mig att göra något annat och för nästa ordförande att ta över.

Nästa förbundsordförande för LRF kommer att väljas den 30 maj 2017.

-----

No more pages to load