Björn Ekholm väljer cykeln framför bilen. Foto: privat

Nytt företag storsatsar på cykeltrenden

Personalcyklar är ett nytt Mullsjöbaserat företag som har tagit avstamp i den våg av politiska beslut, regionala satsningar och det allmänna intresset för miljö- och hälsofrågor. Nu står de redo att hyra ut förmånscyklar till privata arbetsgivare och anställda.
– Det finns många krafter som vill se en ökad cyklism i dag, säger Björn Ekholm.

Det nystartade Mullsjöföretaget Personalcyklar sparkade igång efter nyår med idén att hyra ut förmånscyklar till privata arbetsgivare och anställda i hela landet. De har precis tecknat sitt första avtal med ett företag.

– Nu är målet att etablera oss som det självklara valet på marknaden och vi har alla förutsättningar för att lyckas. Vad jag vet är vi ensamma med den här idén inom den privata sektorn, säger Björn Ekholm.

Tillsammans med kollegan Anders Borse började tankarna om det nya konceptet att gro redan för ett par år sedan. I höstas sjösattes idén och man började teckna avtal med ett flertal cykelleverantörer runt om i landet.

– Vad vi har gjort är att vi har översatt upplägget med hem-PC på 1990-talet till cyklar. Reaktionerna har varit positiva. Vi är rätt i tiden.

Företagets huvudargument för att välja cykeln framför bilen är att det bidrar till stora samhällsekonomiska vinster.

– Det är dessutom kostnadsneutralt för arbetsgivaren och väldigt förmånligt för den anställde, som får cykeln 20 till 40 procent billigare genom oss.

Ekholm berättar att företaget erbjuder ett avtal som löper över tre år där medarbetaren betalar en månadsavgift. När avtalet har löpt ut kan den anställde antingen lämna tillbaka cykeln, köpa loss den för det aktuella marknadsvärdet eller hyra en ny cykel.

– Många företag väljer att subventionera cyklarna då de ser fördelarna som de kan bidra till. Det kan vara allt från att sjukskrivningarna bland personalen minskar till att man kan börja marknadsföra sig som ett grönt företag.

– Man blir en attraktiv arbetsplats som visar att – vi bryr oss.

-----

No more pages to load