Avtal klart: Nu ska de utländska investeringarna öka i länet

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tecknar ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Genom samarbetet får vi tillgång till Business Sweden:s expertkompetens, internationella organisation och kontaktnät, säger Malin Olsson, regionråd (M) och ordförande för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) som kommer att signera avtalet.

På sikt vill vi att samarbetet ska attrahera utländska etableringar och ge förutsättningar för nya arbetstillfällen och kompetens till vårt län.

Avtalet med Business Sweden är ett steg på vägen i det arbete som nu startat i syfte att gå från projekt till långsiktig organisation av arbetet.

Vill stärka attraktionskraften
Business Sweden och regionala samarbetspartners hjälper internationella företag att hitta investeringsmöjligheter i Sverige. Samarbetsavtalet innebär att de näringslivskluster som finns i Jönköpings län får hjälp av Business Sweden att attrahera internationella företag, vilket bidrar till att stärka länets näringsliv och attraktionskraft.

– Business Sweden gratulerar Region Jönköpings län och länets kommuner till beslutet att tillsammans satsa på att öka länets internationella konkurrenskraft, säger Francisca Herodes ansvarig för regional samverkan vid Business Sweden. En regional organisation är nödvändig för att hantera inkommande förfrågningar om utländska investeringar och etableringar i regionen.

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tecknar ett samarbetsavtal med Business Sweden i syfte att attrahera utländska investeringar till Jönköpings län. Avtalet tecknas 2 februari 2017.

 

-----

No more pages to load