André Prien, vd för INVID Gruppen. Foto: Mats Andersson

Nytt starkt år för Invidgruppen

Invidgruppen visar återigen upp ett starkt bokslut. Bolaget kan nu redovisa en vinst på drygt 25 miljoner kronor för 2016.

– 2016 var helt klart ett mycket bra år för oss, säger André Prien, vd för Invidgruppen.

Det blåser fortsatt stark medvind för den växande IT-partnern Invidgruppen. I samband med årsbokslutet för 2016 redovisar bolaget en omsättning om totalt 470 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med föregående årsbokslut.

Vinsten blev drygt 25 miljoner kronor efter finansiella poster vilket motsvara en vinstmarginal på 5,3 procent.

– Vi uppvisar glädjande nog stark tillväxt, och efterfrågan på våra tjänster ökar konstant hos en nöjd skara av kunder som också fortsätter att växa, säger André Prien, vd för Invidgruppen, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– 2016 var helt klart ett mycket bra år för oss. Vi har bland annat tecknat diverse stora avtal som sträcker sig över långa tidshorisonter vilket utgör en stor trygghet för oss. Detta möjliggör i sin tur fortsatt långsiktiga investeringar för att därmed kunna stärka oss ytterligare som en framgångsrik aktör på marknaden. Vi ser positivt på framtiden och trots ett mycket bra 2016 ser vi fram emot en god tillväxt även under 2017, avslutar André Prien.

-----

No more pages to load