Foto: Pixabay

Jönköpings län i botten på ny bredbandsrankning

Jönköpings län är ett av de län som hamnar lång ner på listan över andelen hushåll som har tillgång till fiberbredband. Av samtliga 21 län hamnar Jönköping på plats 17 med en andel på 54 procent. Riksgenomsnittet är 66 procent.

Andelen hushåll med tillgång till fiberbredband i länet är störst i Värnamo med 84 procent och minst i Nässjö med 33 procent. När man rankar Sveriges 21 län kommer Jönköpings län på sjuttonde plats. Stockholms län toppar listan med 83 procent, följt av Gotland med 79 procent.

– Det är fortfarande långt kvar till målet att alla boende i Jönköpings län kan ansluta sig till snabbt bredband år 2025. För att nå dit krävs fortsatt sund konkurrens på bredbandsmarknaden, där många aktörer investerar och kommunerna tar sitt ansvar för att garantera långsiktighet och öppna nät, säger Mikael Ek i ett pressmeddelande.

-----

No more pages to load