Foto: Mattias Landström

Elmia föreslås bli helägt kommunalt bolag – bolag köps ut för 35,5 miljoner

Elmia föreslås bli ett helägt kommunalt bolag. Bakom förslaget står fem minoritesägare, som sammanlagt äger 18 procent av mässbolaget. Skulle förslaget klubbas igenom får de dela på 35,5 miljoner kronor.

Minoritetsägarna i Elmia AB har tagit initiativ till att sälja samtliga sina andelar till Jönköpings Rådhus AB. Styrelsen i Jönköpings Rådhus AB har beslutat att ställa sig bakom ett förvärv av minoritetägarnas andelar till ett värde om 35,5 miljoner kronor. 

Överlåtelsen blir av under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom förvärvet.

– Från näringslivet och minoritetägarnas sida vill vi stötta Elmia och kommunen i att skapa tillväxt och anser att det här förvärvet är det bästa för Elmia. Kommunen får nu som ensam ägare full styrkraft och det tycker vi är bra, säger Lovisa Hamrin, representant för minoritetsägarna och ägare av Herenco AB, i ett pressmeddelande.

Har fem minoritetsägare
Elmia AB ägs till 82 procent av Jönköpings Rådhus AB, resterande 18 procent ägs av Herenco AB, NCC AB, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Handelskammaren i Jönköpings län samt Smålands Fotbollsförbund.

Efter förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om ett marknadsvärde på minoritägarnas andelar i Elmia AB uppgående till 35,5 miljoner kronor.

– Vi är glada över att vi och minoritetsägarna delar uppfattningen om Elmias betydelse för kommunen och att vi har en samsyn i att det är bra för bolaget med en ägare, säger Ann-Marie Nilsson, styrelseordförande i Jönköpings Rådhus AB.

– Den ändrade ägarstrukturen ändrar inte Elmias verksamhetsinriktning. Vi i bolaget har nu fullt fokus på Elmia Wood och fortsatt utveckling av våra affärer, säger Lotta Frenssen, VD Elmia AB.

Tillträdesdagen föreslås ske när kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet vunnit laga kraft, dock tidigast den 1 augusti 2017.

 

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load