Allt fler Jönköpingsbor har anslutit sig till nixregistret. Foto: Unsplash

Allt fler Jönköpingsbor ansluter sig till telefonsäljarnas mardröm

Länsbor som anslutit sig till NIX-registret växer. Under förra året var det över 87 000 personer i Jönköpings län som anmälde sig till registret som spärrar oönskade säljsamtal.

Antalet telefonabonnemang i Jönköpings län som är anslutna till NIX-registret växte under förra året till 87 389 stycken.

– Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att NIX ska ge konsumenterna ett gott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Det är glädjande att allt fler använder tjänsten och tycker att den fungerar, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon, i en kommentar.

Överträdelserna minskar
Under 2017 mottog Konsumentverket 51 anmälningar på riksnivå om telefonförsäljare som inte har respekterat NIX-registret, att jämföra med 276 anmälningar under 2016.

Konsumentskyddet stärktes ytterligare
Under 2017 genomfördes flera förbättringar av NIX:s regelverk i syfte att stärka konsumentskyddet – bland annat skärptes reglerna för telefonförsäljning till företagsabonnemang, och uttryckliga medgivanden till telefonförsäljning tidsbegränsades.

Så här nixar du

Det finns två sätt du kan ”nixa” ditt nummer på:

Via automatiskt telefonsvar
Ring 077-228 00 00 från det telefonnummer du vill spärra och följ instruktionerna. Kom ihåg att det kan ta upp till två månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

Genom en skriftlig beställning
Du kan spärra ditt eget nummer genom att sända ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. Ange i brevet vilket nummer du vill spärra och glöm inte att skriva under med din namnteckning.

Källa: nix.org

-----

No more pages to load