Georges Iskandars restaurang, Taste of Beirut, har drabbats hårt av rondellarbetet. Foto: Daniel Bacelj

Citykrögarens ilska mot kommunen – efter vägkaoset

Det nya rondellarbetet på Torpa har inneburit begränsad tillgänglighet till den libanesiska restaurangen Taste of Beirut. Ägaren Georges Iskandar är mycket kritisk till hur kommunen agerat, men möjligheterna till ersättning är små.

– Jag har drabbats väldigt hårt. Jag har tappat väldigt många kunder och nu finns risken att jag får stänga helt, säger han till News.

Det var 2004 som Jönköpings första libanesiska restaurang, Taste of Beirut, öppnade. Platsen var densamma som i dag vid Torparondellen.

Sedan restaurangen startade har omgivningen genomgått stora förändringar. Ägaren Georges Iskandar har på nära håll sett hur Munksjöstaden vuxit fram. Förändringarna har också inneburit påfrestningar i form av vägarbeten och avspärrningar i nära anslutning till restaurangen.

Sedan kommunen nyligen inledde ett arbete med att förnya och förbättra Torparondellen är Taste of Beirut återigen omgärdad av vägskyltar, avstängda vägar och en mycket begränsad framkomlighet. Rondellarbetet startade i maj och beräknas vara klart i september.

– De gjorde ett stort vägarbete på platsen för ungefär två år sedan. Nu river de upp gatorna igen. Har de ingen planering i kommunen? Plötsligt vill de flytta rondellen två meter. Det är inte bara vi som drabbas utan även Jönköpingsbornas skattemedel, säger Iskandar till News.

Kritisk till kommunens agerande

Den ökade aktiviteten kring Munksjöstaden ledde till att Iskander tidigare i år valde att börja servera lunch för första gången sedan starten. Men med anledning av den minskade kundtillströmning som följt av vägarbetet har han nu fått tänka om.

– Vi har fått stänga för lunch. Nu är vi oroliga över att vi även måste stänga på kvällen och därmed helt och hållet.

Han ställer sig mycket kritisk till kommunens agerande. Iskandar säger att han mötts av kalla handen.

– Jag har fem heltidsanställda. Vem ska betala deras löner? Så här kan det inte gå till. De enda som har stöttat oss är vår hyresvärd. De har varit väldigt hjälpsamma och försökt att hjälpa oss i den mån de har kunnat.

Vad har kommunen gjort för att underlätta för dina gäster?

– De har placerat en orange skylt med hänvisning till vår restaurang. Det är det enda. Men du vet hur vi fungerar – alla människor vill ha det så lättillgängligt som möjligt och nu är det i stort sett omöjligt att komma fram till restaurangen.

Vad vill du att kommunen ska göra för dig?

– De bör betala våra löner under tiden som arbetet pågår och lite annonsering så småningom. Det är vad jag vill ha.

Kommunjuristen: ”Begränsade möjligheter”

Enligt kommunens chefsjurist Lars-Åke Svensson är det ovanligt att ersättning betalas ut med anledning av förlorad inkomst för affärsidkare vid vägarbeten.

– Det är begränsade möjligheter till skadestånd, men de är inte lika med noll, säger han.

Den här typen av ärenden regleras i miljöbalken (32 kap 3 § MB), där det görs en individuell prövning i varje enskilt fall.

– Man har alltid möjlighet att framställa ett anspråk på ersättning naturligtvis. Sedan tittar vi på det utifrån miljöbalken om vi kan anses ha gjort ett sådant intrång att det verkligen föreligger ersättningsskyldighet.

Frågan som ställs utifrån lagstiftningen är om kommunen genomfört arbeten som kan anses normala för den ort det gäller, i det här fallet Jönköping. I sådana fall blir kommunen inte skadeståndsskyldig.

– Är det den typ av vägarbeten som man normalt sett gör, då får som huvudregel affärsidkarna tåla detta. Sedan tittar vi på om vi informerat i god tid, om det finns en viss tillgänglighet till verksamheten fortfarande även om den kan vara begränsad.

Vad krävs då egentligen för att få ersättning?

– Det skulle kunna vara att du informerar fastighetsägaren om att ett arbete kommer att ta tre veckor. Sedan visar det sig att arbetet tar tre månader. Det kan också vara en åtgärd som vare sig är allmänvanlig eller ortsvanlig, något som avviker från det vi normalt gör vid gatu- och vägarbeten, till exempel att man gräver upp en väg för sanering, säger Lars Åke-Svensson.

Känd Torpa-krog satsar på nytt koncept

-----

No more pages to load