Främre raden: Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway, Zhiting Du, student, Leif Krause-Sjöholm, Industrilås och Maximilian Graf, student. Bakre raden: Tommie Åkesson, student, Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School och Werner Hilliges, Almi. Foto: pressbild

De tilldelas miljoner – som ska göra nytta för länets företag

Science Park, Almi och Jönköping University får dela på 20 miljoner kronor – pengar som ska komma till nytta för länets företag. Det står klart efter att regionen ger dem fortsatt förtroende med ett innovationsprojekt.

Med målet att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag förlängs innovationsprojektet Innovation Runway. Science Park, Almi och Jönköping University får fortsatt förtroende och medel från Region Jönköpings län och EU:s regionala utvecklingsfond att driva projektet i ytterligare tre år. Totalt handlar det om cirka 20 miljoner kronor.

– Vi är glada över att få möjligheten att fortsätta jobba för att fler innovationer ska skapas i länets etablerade bolag, och att de effektivt ska tas ut på marknaden. Vi har lärt oss mycket av det tidigare projektet – inte minst att det finns oerhört många spännande idéer hos länets företagare, säger Gustav Österström, vd på Science Park Jönköping, i ett pressmeddelande.

Projektet har hittills bidragit till omkring 150 företag genom att man tillsammans med bolagen har hittat idéer, utvärderat dem och satt dem på marknaden. I det fortsatta projektet kommer Science Park att  jobba med omkring 200 företag.

– Projektets främsta framgångsfaktor är att vi alltid utgår från företagens behov och identifierar idéer och utmaningar som kan omsättas till konkreta satsningar och arbetar fram en strategi hur innovationerna tas vidare mot marknad, säger Carola Öberg, projektledare för Innovation Runway, i pressmeddelandet.

-----

No more pages to load