Foto: Mattias Landström

Så mycket ökade nyföretagandet i Jönköping 2017

Nyföretagandet i Jönköpings län ökade med 4,1 procent under 2017, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

– Svensk ekonomi är urstark och sysselsättningen hög. Men det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjd. Sverige behöver fler nya och livskraftiga företag för att skapa långsiktig tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.

Under december månad startades 160 nya företag i Jönköpings län, en uppgång med 4,6 procent jämfört med motsvarande månad 2016. Det innebär att nyföretagandet i länet ökade med totalt 4,1 procent under helåret 2017.

I landet som helhet gjordes 6 005 registreringar av nya företag i december, vilket är 2,9 procent färre än under samma månad 2016, då 6 184 nya företag registrerades. Totalt sett minskade nyföretagandet med 1 procent under helåret 2017, från 68 793 till 68 113 nya företag. Det är första gången sedan 2013 som antalet registreringar av nya företag i Sverige sjunker.

Aktiebolag är fortfarande den företagsform som flest väljer när de startar företag. Men under 2017 har de senaste årens stadiga ökning av nya aktiebolag stannat av och minskar i stället med 2,4 procent. Samtidigt ökade antalet nyregistrerade enskilda näringsidkare med 4,7 procent.

– Att färre startar aktiebolag måste tas på allvar. Det kan tyda på att allt färre inte är beredda att satsa fullt ut på småföretagarlivet. Därför måste bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag prioriteras i den kommande valrörelsen. Det är viktigt både för företagarna och för Sverige, säger Boo Gunnarson.

En färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Visma visar att sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med om att regeringen borde göra mer i frågan.

Antalet registreringar av nya företag minskade i 15 av 21 län under 2017. Dalarna och Norrbotten stod för de största ökningarna, där gick antalet registreringar av nya företag upp med 11,1 respektive 7,8 procent. I Blekinge och Västerbotten minskade nyföretagandet med 9,3 respektive 8,2 procent, de största minskningarna av nyföretagandet i landet som helhet.

Om statistiken

I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.

-----

No more pages to load