Foto: Pixabay

Stark utveckling bland småföretagare i länet

Småföretagskonjunkturen i Jönköpings län är den tredje starkaste i landet och även om man tror på en viss avmattning inför nästa år är förväntningarna fortsatt mycket positiva. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenterades av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna på tisdagen.

Småföretagskonjunkturen är stark i hela landet och efter att den mattades av något i länet i fjol är konjunkturläget bland småföretagarna i Jönköpings län mycket gott. En trolig förklaring till den höga placeringen är det lokala näringslivets industristruktur, vilken vi i mätningen kan se är gemensam för de län som ligger i topp.

– Vi har ett mycket bra företagsklimat i regionen just nu. Företagen går på högvarv och mår till största delen mycket bra. Mycket investeringar har gjorts och görs fortfarande. Arbetslösheten är på en mycket låg nivå och det största hindret för tillväxt är, tror jag, är bristen på kompetent arbetskraft, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

God tillväxt i sysselsättning och orderingång ökar
Det är en fortsatt god sysselsättningstillväxt i länet även om den för andra året i rad minskat något. Nästan var fjärde småföretag har ökat antal anställda vilket är högre än riksgenomsnittet och företagarna är fortsatt optimistiska inför de kommande 12 månaderna.

Även orderingången växer sig starkare och hälften av länets företagare såg tillväxttakten öka under det senaste året. De tror på en fortsatt tillväxt för året som kommer även om de samtidigt tror att takten kommer att minska något.

Fler företag i länet än i riket som helhet, 47 respektive 42 procent har under det gångna året tvingats tacka nej till en order. Det är också en kraftig ökning från i fjol då 35 procent tvingades tacka nej. Främsta orsaken till att man tackar nej är att många företag helt enkelt nått sitt kapacitetstak, man hinner inte med mer. Över hälften av företagarna angav det som skäl. Men även så många som var fjärde svarade att arbetskraftsbrist är en orsak till att man tackar nej.

– Företagarna har visat att endast hälften av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats göra det, det är utmaningar med matchning, brist på erfarenhet och utbildning, och att hitta arbetssökande med rätt egenskaper, förmågor och attityd. Jag tror att man måste jobba från flera hålla för att lösa det här, det handlar om en ny typ ledarskap, kompetensutveckla befintlig personal och arbeta för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare avslutar Boklund.

Goda möjligheter att växa
I Jönköpings län ser något fler företag än riksgenomsnittet att de har goda möjligheter att expandera sin verksamhet, 71 respektive 70 procent. Men de upplever också att det finns hinder för en fortsatt tillväxt. Nästan var tredje företag i länet anger att problemet att hitta medarbetare med rätt kompetens och utbildning är en utmaning men även tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader upplevs som hinder. Trots det vill nio av tio företag i Jönköpings län växa.

-----

No more pages to load