Debatt: Bankerna måste ta sitt ansvar

Detta är en orimlig utveckling då vi faktiskt har många människor som använder kontanter på ett naturligt sätt och inte är inne i Swish-åldern, det skriver Peter Persson (S) på JKPG LIVE Debatt.

Bankerna måste visa ansvar

Förra året gjorde storbankerna vinster på 100 miljarder kronor. Dessa leds av verkställande direktörer som tjänar 20 miljoner kronor per år samtidigt som bankerna tjänar stora pengar på bland annat bostadslån.

En fråga som är angelägen för många människor är att ha tillgång till kontanter. I avsikt att ytterligare öka sina vinster lägger bankerna ner kontor samtidigt som kontanter avvecklas från kvarvarande kontor och bankomater blir allt färre i glesbebyggda områden. Detta är en orimlig utveckling då vi faktiskt har många människor som använder kontanter på ett naturligt sätt och inte är inne i Swish-åldern. Det drabbar också föreningar och mindre handlare.

Länsstyrelserna har fått ett uppdrag att övergripande tillse att kontantsystemet kan fungera. Enligt min uppfattning har uppdraget hittills varit mest att registrera en utveckling som går åt alldeles fel håll. Det verkar som om bankerna har en uppfattning att de ska syssla med allt annat än kontanter som vi använder för att betala varor och tjänster.

Nyligen överlämnades Kontanthanteringsutredningen till finansmarknadsminister Per Bolund. Det borde vara en självklarhet att regeringen snarast skriver en proposition där det lagstiftas om att bankerna ska ha ett ansvar för att tillhandahålla betaltjänster och vara närvarande även i glesbygden.

Peter Persson, Riksdagsledamot (S) Jönköping

-----

No more pages to load