Foto: Mattias Landström

Allt färre dödsolyckor i trafiken – men personskadorna ökar

Antalet omkomna i trafiken i Jönköpings län har minskat i jämförelse med förra året. Samtidigt ökar antalet lindrigare skador i länet.

Under 2017 omkom 254 personer på väg i landet. Det är en minskning från 2016 då 270 personer omkom i vägtrafik. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen som presenterades under tisdagen.

Jönköpings län följer den allmänna trenden med färre antal dödsolyckor. Förra året omkom 12 personer i trafiken på länets statliga och kommunala vägar. Det är sex olyckor färre än året innan och ungefär lika många som förolyckades 2015, då totalt 13 personer omkom i länet. Även olyckor med svårt skadade minskar något. Men fortfarande skadades cirka 100 personer svårt varje år i länet.

Däremot minskar inte antalet olyckor med lindrigt skadade. I jämförelse med år 2012 har antalet lindrigare olyckor med personskador ökat med närmare 21 procent. Från 599 olyckor till förra årets 725 lindriga olyckor.

Antalet dödade i trafiken i Sverige är det lägsta i modern tid enligt Transportstyrelsen. Men fortfarande är det en bit kvar till en nollvisionens delmål för år 2020 på 220 dödade i trafiken. För att försöka få ner antalet dödsolyckor ytterligare kommer därför myndigheten att utöka sitt säkerhetsarbete under året. Jonas Bjelfenvstam, som är generaldirektör, pekar bland annat på den nya lag som träder i kraft 1 februari.

– Då blir det förbjudet att använda mobilen vid bilkörning när man håller den i handen. I mars startar vi också upp ett utökat arbete med att utfärda varningar vid körkortsärenden, säger han i ett pressmeddelande.

Henrik Fallegård

-----

No more pages to load