Sveriges fordonsflotta ska till 70 procent vara fossilfri år 2030. För att det ska bli verklighet krävs olika miljövänliga drivmedel, som biogas. Foto: Claudio Bresciani/TT En procent av de nyregistrerade bilarna år 2017 drivs med gas. Foto: Claudio Bresciani/TT Biogasprocessen. Anna Schnürer är professor och forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Foto: Cajsa Lithell Martin Prieto Beaulieu är talesperson för den ideella och obundna föreningen Gröna Bilister. Foto: Stefan Jahge

MILJÖ: Här är det ren skit i tanken

Många tänker direkt på elbilar när det gäller miljöbilar. De har väldigt låga driftskostnader men är dyrare i inköp. Det finns också andra alternativ som är miljömässigt hållbara.

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att minska användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. I år införs ett bonus-malus system – morot och piska – som ska styra inköpen av personbilar och lätta lastbilar mot miljöfordon.

Ambitionen är att 70 procent av Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri år 2030. Det är bara tolv år dit och fortfarande drivs bara en bråkdel av våra bilar av miljövänliga drivmedel.

Restprodukter blir bränsle

Frågan är vad man ska välja för miljöbil om man tänker skaffa sig bil? Elbilarna är i ropet men de kostar mycket i inköp. Räkna med att ett sådant fordon går på ungefär 100.000 kronor mer än andra bilar – och då är ändå bonusen på 60.000 kronor, som införs 1 juli, avdragen.

Vill eller kan du inte lägga så stora pengar på inköpet finns andra alternativ. Ett av dem är biogasbilar som drivs av avfall och restprodukter, enkelt förklarat, och är en del av ett naturligt kretslopp.

Anna Schnürer är professor och forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Där finns en biogasanläggning och forskning pågår för fullt för att effektivisera biogasprocesser.

Etanol utdött

– Biogas är bra alternativ när det gäller förnybara energislag men vi behöver även andra. Och när det gäller fordonsbränslen som är förnybara går det lite mode i dem. Förut var etanol hett, men nu har det nästan dött ut i Sverige, säger Schnürer.

I anläggningen som SLU driver används i första hand gödsel, ibland vall och så och lite blandat avfall som till exempel potatisrester, vid framställningen. Det går in i ena änden och ut kommer det sedan el och värme.

Renas biogasen från koldioxid och svavelkväve kan den användas som drivmedel. Hela kretsloppet tar mellan 20 och 40 dagar och tär inte på jordens resurser.

Optimala miljöbilen finns inte

Martin Prieto Beaulieu, som är talesperson för den ideella och obundna föreningen Gröna Bilister, säger att biogasbilarna är ett bra alternativ på uppgång i och med att det införs en bonus även för dem i sommar på 10.000 kronor.

– Om vi använder 100 procent biogas som framställs i Sverige så får man även räkna in den positiva effekten av arbetstillfällen som skapas inom jordbruket och kommunerna, bland annat. Men den optimala miljöbilen finns inte. Vi behöver alla typer av miljöbilar, för det går inte att ersätta fossila bränslen med bara ett annat alternativ, säger han.

Han rekommenderar alla att välja bil efter sina förutsättningar.

Snabb utveckling

– Först och främst: behöver du verkligen en bil? Om ja, se vilka möjligheter som finns där du bor och arbetar att tanka eller ladda bilen. Ta även hänsyn till räckvidden och hur långa sträckor du kör men framförallt, välj en bil som kan köras med förnyelsebart drivmedel eller el, säger han.

Han tillägger att tekniken utvecklas snabbt och att det är omöjligt att säga hur läget är om fem år. Men för den skull ska man inte strunta i miljöaspekten i dag när man väljer bil.

– Etanol finns i hela landet och är bättre än bensin, och fordonsgas är också bättre än bensin och diesel. Hållbar biodiesel – utan palmolja eller PFAD – med bästa motorreningen skulle kunna vara ett alternativ. Men i dag finns det varken drivmedelsvolymer, certifierade bilar eller tankställen för det, säger han.

Anna Björe/TT

OLIKA TYPER AV MILJÖBILAR

o Elbilen drivs av en elmotor som enbart drivs av el från ett batteri. Det laddas via vanligt eluttag eller laddstationer.

o Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor samt ett batteri som kan laddas med el från elnätet.

o Elhybriden har även den förbränningsmotor och en elmotor. Men elmotorn kan inte laddas med el från elnätet utan batteriet laddas upp när bilen körs.

o Etanolbilar fungerar som vanliga bensinbilar. De kan köras på både E85 och bensin.

o Gasbilar har två tankar, en för bensin och en för gas. Har likadan motor som en bensinbil.

o Bränslecellsbilar drivs av vätgas som reagerar med syre så att el bildas som lagras i batterier.

NYA SKATTER OCH SUBVENTIONER I ÅR

o Regeringens bonus-malus system presenterades förra året och ska börja gälla den 1 juli i år. I stora drag innebär det att bensin- och dieseldrivna bilar och lätta lastbilar får en höjd skatt de tre första åren baserad på koldioxidutsläppen.

o Redan registrerade bilar får däremot ingen ändrad skatt. Skattebefrielsen i fem år, för bilar som uppfyllt miljöbilsdefinitionen har haft, slopas.

o Nollutsläppsbilar som drivs av el- och vätgas får den högsta subventionen på 60 000 kronor vid inköp. Bonusen trappas sedan ner gradvis till 10 000 kronor, den får gasbilar.

NYREGISTRERINGAR 2017

Bensin: 40%

Diesel: 49%

El: 1%

Elhybrid: 5%

Laddhybrid: 4%

Etanol/flex: 0%

Gas/gasflex: 1%

-----

No more pages to load