Foto: Pixabay / Mattias Landström

Motormännens mardrömssiffror: Tusentals Jönköpingsbilister rattsurfar dagligen

Närmare 15 procent av alla bilister i rusningstrafiken i centrala Jönköping använder mobilen i bilen. Nu skärps snart lagen.

Det sms:as, surfas – och körs bil. Men den 1 februari 2018 tillträder en ny lag som förbjuder bilförare att använda mobilen vid bilkörning. Anledningen är att allt fler rattsurfar, vilket medför en ökad trafikfara för alla som rör sig i trafiken. Enligt en studie som Transportstyrelsen står bakom, är singelolyckor och att förarna kör in i bilen framför, överlägset de vanligaste rattsurfolyckorna.

Carl Zeidlitz är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. Han välkomnar den nya lagen men är förvånad över att den dröjt så länge.

– Det är en viktig signal från samhället att beteendet att köra bil och hålla i mobilen samtidigt inte är acceptabelt. Inte under några som helst omständigheter.

Motormännen har tillsammans med flera andra trafikorganisationer drivit frågan om ett förbud mot mobilen i bilen. Carl Zeidlitz menar att det finns en bred majoritet i samhället för ett förbud.

– Alla har vi nog vid något tillfälle använt mobilen i bilen, även om vi vet att det är farligt, säger han.

Jönköpings kommun har beställt en undersökning över hur vanligt beteendet är. Undersökningen, som har genomförts under rusningstrafiken under morgnar och eftermiddagar, under tre dagar, visar på ett stort problem. Totalt har närmare 6 000 bilister noterats och 15 procent av de pratar antingen med mobilen i handen under färd eller sms:ar. Carl Zeidlitz vid Motormännen är inte förvånad.

– Undersökningen ligger i linje med den riksomfattande undersökning vi själva genomförde för ett par år sedan och bevisar bara att lagen behövs.

Carl Zeidlitz tror att det behövs fler resurser på sikt för att få till ett förändrat beteende kring frågan. En ny lag löser inte helheten anser han.

– Vi kan inte luta oss tillbaka och tror att polisen ska lösa detta med sina resurser, utan vi måste gemensamt gå ut och informera och sprida kunskapen om lagen, säger han avslutningsvis.

Henrik Fallegård

Schander: Onödigt med mobilförbud i bil

-----

No more pages to load