Fartkamerorna har tagits emot väl av svenskarna.
Foto: Michael Erhardsson

Nu ska populära livräddarna i trafiken bli ännu fler

I många länder ses fartkameror längs olycksdrabbade vägavsnitt som ett gissel. Men inte i Sverige. Här gör tre av fyra tummen upp för kameraövervakningen. Och nu ska det bli ännu fler kameror på vägarna.

– Sverige har en unikt hög acceptans och det beror på att vi ser kamerorna som en livräddare som placeras på vägar med hög medelhastighet och hög olycksrisk. Vår inställning är att människor vill göra rätt och vi ska hjälpa dem att göra det. Andra länder gömmer kamerorna, utformar dem så de knappt syns och effekter mäts i form av inkomna böter. Det skapar irritation, förklarar Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Eva Lundberg.
Foto: Kristina Jonsson Baars

Totalt har 1600 fartkameror satts upp längs de svenska vägnätet sedan man började med automatisk hastighetsövervakning 2006. Ungefär 85 av dem finns i Jönköpings län.

Redan från början var de flesta positiva till kamerorna. Därefter har acceptansen ökat, till 73 procent under 2017. Undersökningar visar också att hela 95 procent av bilisterna håller gällande fartgräns när de passerar kamerorna.

Mest positiva till övervakningen är medelålders kvinnor. 75-85 procent av kvinnorna gör tummen upp för fartkamerorna och mest poppis är de bland kvinnor i åldern 55-84 år.

Trafiksäkerhetsverket räknar med att kamerorna sparar 20 liv varje år. Detta eftersom hastigheten är den faktor som visat sig ha störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får och man också kunnat visa att hastigheten sjunker på vägar med kameraövervakning.

Minskat buller och minskade utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar är en vinst fartkamerorna ger ”på köpet”.

De kommande åren kommer 250 nya fartkameror, eller trafiksäkerhetskameror som det egentligen heter, att sättas upp längs de svenska vägarna. Främst kommer utbyggnaden att ske på 70-80-90-vägar, där medelhastigheten är hög och där risken för olyckor är stor.

 

MER OM FARTKAMEROR

  • De cirka 1 600 trafiksäkerhetskameror som fanns vid utgången av 2017 sparar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Källa: www.trafikverket.se

-----

No more pages to load