Otydliga trafikregler skapar irritation mellan cyklister och bilister. Montage. Foto: Mattias Landström

Otydliga trafikregler väcker ilska – så ska de tolkas

Det uppstår många oklarheter mellan cyklister och bilister i trafiken som skapar irritation. Mycket på grund av otydliga regler.

Enligt en ny rapport från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) är det många som bryter mot trafikreglerna. Både medvetet och omedvetet.

– Det är inte så tydliga regler så det är svårt att veta vad som egentligen gäller men det viktiga är att man har förståelse för varandra så det inte blir krig mellan trafikanterna, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Vem har till exempel företräde när en cyklist ska korsa en cykelpassage: bilisten eller cyklisten? Vi ställde frågan till Niclas Nilsson, som är utredare på Transportstyrelsen.

– En cyklande ska sänka farten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och endast cykla över om det inte kan uppstå fara, cyklisten har väjningsplikt, kort sagt, säger han.

Men det är för den skull inget lagbrott att vara trevlig i trafiken. Och bilisten kan inte bara köra på och kräva sin ”rätt” utan måste själv visa hänsyn.

– I lagtexten som regeringen har bestämt står det även att bilisten ska sänka hastigheten och köra på ett sådant sätt att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Så båda har skyldigheter mot varandra även om den större skyldigheten ligger hos cyklisten.

Däremot är det skillnad om en bil svänger ut från en korsning och in på en gata där det direkt finns en cykelpassage som korsar gatan.

– Då bilen i en sådan situation generellt håller en lägre hastighet så ökar kraven i lagtexten för föraren i bilen och då genom att bilföraren ska köra med låg hastighet och lämna cyklister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Den cyklandes regler ändras inte, säger Niclas Nilsson.

Detta gäller obevakade cykelpassager. Vid trafikljus där både cyklist och bilist har grönt ljus är det bilen som ska låta cyklister och gående passera. Även vid övergångsställen utan trafikljus ska bilisten låta gående passera över vägen. Men det betyder inte att gångtrafikanter får svänga tvärt och kliva ut snabbt framför en bil. Om man nu skulle vilja det.

Så här står det i lagtexten:

”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.”

För att hålla reda på vad som gäller kan man se på skyltningen. Är det ingen skylt på en cyklist fast det är gjort för cyklar att korsa gatan – då är det en cykelpassage där cyklisten har väjningsplikt.

Finns det däremot en skylt för cykel så är det en cykelöverfart och då har bilisten väjningsplikt. Cykelöverfarter är en ny typ av åtgärd och studier görs just nu på hur de fungerar. I Jönköping pågår nu arbete med införa cykelöverfarter längs Herkulesvägen från Kiselvägen till Verktygsvägen. Sedan tidigare förekommer de i Vättersnäs.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Skillnaden mellan passage och överfart

  • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken på vägen.
  • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken på vägen väjningsplikt mot cyklister.

Källa: Transportstyrelsen

-----

No more pages to load